• elektrischeauto.png

Intelligente motorsturing 2.0

PWO project

Het project “intelligente motorsturing” richt zich op het onderzoeken en optimaliseren van de aansturing van de elektrische aandrijving voor voertuigen. Dergelijke elektrische aandrijvingen bestaan steeds uit batterijpakket met managementsysteem, motorsturing met omvormer en elektrische motor. De toepassingen van dergelijke aandrijvingen zijn zeer talrijk en uiteenlopend. Het is echter zo dat de hierboven opgesomde onderdelen daarvan meestal door verschillende toeleveranciers ontwikkeld worden.

De selectie van de juiste elementen voor de aandrijving en het optimale integreren daarvan vormen dan ook een grote uitdaging voor voertuigconstructeurs. Vanuit het werkveld kreeg Vives onder meer de vraag om mee te helpen zoeken naar de optimale stuurparameters voor de elektrische motorsturingen voor een kart en voor een terminaltrekker.

“Intelligente motorsturing” wil finaal een systematiek ontwikkelen voor het optimaal kiezen, dimensioneren en afstellen van een motorsturing voor elektrische aandrijving die onder de meest diverse omstandigheden zal ingezet worden. Momenteel wordt met metingen in het veld data verzameld van de aandrijving van de terminaltrekker. In de voorliggende aanvraag tot verlenging willen de onderzoekers vanuit de verkregen data een energetisch model van de aandrijving van de terminaltrekker realiseren. Dit model moet dan gevalideerd worden met verdere veldtesten en moet de basis kunnen vormen voor optimalisatie van de aansturing van de elektrische aandrijving van de vermelde terminaltrekker. Daarnaast wordt de ontwikkeling van het energetisch model gebruikt om ook een model van de aandrijving van de e-kart te realiseren met dezelfde mogelijkheden.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/201931/08/2021
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Koen Denysmail mij

Expert van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Koen Denys via mail