• programmeren.jpg

INCLUD-IT

ESF-project
esflogos.png

Dit project wil exploreren hoe en onder welke vorm en voorwaarden werknemers met IT- vaardigheden die momenteel een afstand hebben tot de arbeidsmarkt binnen een kader, aangepast aan hun noden en behoeften, een rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van producten en diensten op maat van de zorgorganisaties. Via dit project willen we kwetsbare werknemers versterken (en waar mogelijk te wapenen voor een job op de reguliere arbeidsmarkt) als zorgorganisaties helpen om diensten en producten te ontwikkelen die een grote meerwaarde kunnen hebben voor de levenskwaliteit en zelfredzaamheid van hun doelgroep.

De uitdaging waarop we in dit project een antwoord willen zoeken bestaat uit 2 componenten. Enerzijds is er het gegeven dat, alhoewel werknemers met competenties op vlak van IT zeer gegeerd zijn op de arbeidsmarkt (informatici vormen een knelpuntberoep), er een aanwezig potentieel onderbenut blijft bij IT mensen met ‘een afstand tot de arbeidsmarkt’. We verwijzen hierbij naar de doelgroep van de HOA’s of hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers, langdurig zieken, mensen met een functie-beperking en exgedetineerden die drempels ervaren op de reguliere IT-arbeidsmarkt.

Anderzijds ondervinden zorgorganisaties grote moeite om technologische producten (vb. apps, assistive
devices, domotica) en diensten te ontwikkelen en/of aan te passen aan de noden van hun doelgroep. Dit is
het gevolg van het feit dat de markt deze producten en/of diensten niet kan aanbieden aan een prijs die kan
gedragen worden door zorgorganisaties. Zorgorganisaties zoeken ook naar een duurzame manier waarop ze deze technologische ondersteuningsinstrumenten met elkaar kunnen delen.

Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse overheid, departement Werk en Sociale Economie, afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentra:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/202031/12/2022
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Hans Vermeerschmail mij

Experten van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Hans Vermeersch via mail