• samenwerken-zorg.png

The importance of a Team-based Interprofessional Practice Placement in primary care to increase interprofessional collaboration for undergraduate healthcare students.

PWO-project - TIPP: The importance of a Team-based Interprofessional Practice Placement” in primary care to increase Interprofessional Collaboration (IPC) for undergraduate healthcare students.

Door de huidige verschuivingen binnen de gezondheidszorg in Vlaanderen zal de eerstelijnsgezondheidszorg in de toekomst een belangrijke rol opnemen. Complexiteit van  zorg en toename van  chronische zorg maakt dat het steeds belangrijker wordt om als interprofessioneel team aan de slag te gaan en expertise te delen. De zorgontvanger neemt hierbij een prominente rol op en empowerment staat centraal binnen het toekomstige zorglandschap.

Als toekomstige gezondheidswerker nemen we jou graag mee naar de praktijk. Tijdens dit project gaat men aan de slag in een interprofessioneel team van studenten. Samen met een zorgontvanger gaan zij op zoek naar concrete oplossingen voor een zorgvraag  waarmee hij/zij wordt geconfronteerd.  

De hervormingen van de eerstelijnsgezondheidszorg is geen onbekend gegeven binnen de huidige wijzigingen in het Vlaamse zorglandschap.  Binnen deze transitie staat het Chronic Care Model centraal en hieraan zijn enkele uitdagingen gekoppeld. De gemeente Houthulst en de VIVES Hogeschool willen hieraan tegemoet komen door met de gemeente Houthulst het project Agora I-Houthulst te starten. Het project Agora I-Houthulst brengt studenten met zorgontvangers (65-plussers) uit de gemeente Houthulst samen om concreet aan de slag te gaan met een ‘real-life problem’. Hierdoor worden 2 belangrijke en essentiële aspecten binnen het Chronic Care Model onder handen genomen. Vooreerst zullen zorgontvangers empowered worden. De zorgontvangers vervullen een cruciale rol binnen deze nieuwe zorgstructuur en door dit project kunnen zorgontvangers leren om zelf manager van hun zorgproces te zijn. Studenten leren eveneens om met het zelfzorgmanagement van de zorgontvangers om te gaan. Als tweede belangrijke aspect leren studenten interprofessioneel aan de slag te gaan. Zorgontvangers, die steeds meer een volwaardig lid van het interprofessioneel team worden, maken deel uit van dit interprofessioneel team en geven richting binnen hun eigen zorgproces. 

Welke samenwerking is mogelijk?

Het project start met een 1-jarig voorbereidingstraject in de periode september 2018 tem augustus 2019. Tijdens dit voorbereidingstraject wordt het project uitgewerkt, verfijnd en geïmplementeerd. 

Indien positieve evaluatie wordt het project jaarlijks verlengd, met een minimum van 3 jaar (september 2019 tem augustus 2022). 

In de periode september 2018 – mei 2019 startten 5 teams van interprofessionele studenten (opleiding verpleegkunde, ergotherapie, logopedie, voedings- en dieetleer, sociaal-agogisch werk) en gaan aan de slag met bewoners van de gemeente Houthulst. De samenstelling van het interprofessioneel studententeam is momenteel nog onbekend aangezien het aantal inschrijvingen van de studenten voor dit project nog niet gekend zijn. Aan ieder interprofessioneel team worden steeds verschillende  zorgontvangers (n=1) gekoppeld. Graag hadden we ook aan de slag gegaan met professionals binnen de gemeente Houthulst om samen rond dit ‘real-life problem’ te werken. Als expert zal de professionele hulpverlener vooral advies verlenen aan het interprofessioneel team. Het gaat steeds om verschillende zorgontvangers en verschillende professionele hulpverleners die aan de interprofessionele teams worden gekoppeld. Via deze opzet zijn alle interprofessionele teams uniek in hun samenstelling. De participatie van zorgontvangers en professionele hulpverleners is gebaseerd op vrijwillige deelname aan dit project. 

Het ‘real-life problem’ is een complex probleem dat actueel is voor de zorgontvanger binnen de gemeente Houthulst. Samen met de zorgontvanger gaan de studenten op zoek naar een concrete oplossing voor dit probleem waarbij de expertise van alle deelnemers binnen het interprofessionele team  als basis voor de samenwerking geldt. 

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/201931/08/2021
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Lisa Kerckhofmail mij

Expert van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Lisa Kerckhof via mail