• vastgoed.png

Hoe verloopt een vastgoedproject en wat zijn de financiële gevolgen?

Hoe verloopt een vastgoedproject en wat zijn de financiële gevolgen?

Uit onderzoek van de Vlaamse regering blijkt dat er in Vlaanderen 261.116 onbebouwde percelen in binnengebieden beschikbaar zijn met een bestemming die bebouwing toelaat. In dezelfde studie lezen we dat nog eens 2.684 bedrijfsruimten leeg staan en/of verwaarloosd zijn en dit voor een totale oppervlakte van 1.955 ha. In dit project gaan we aan de hand van 3 fases na hoe de ontwikkeling van een grond voor een eigenaar zonder kennis omtrent vastgoedpromotie verloopt.

In een eerste fase zijn we op zoek gegaan naar het potentieel aan gronden om te ontwikkelen. Dit potentieel bestaat enerzijds uit onbebouwde percelen en anderzijds uit bestaande leegstaande gebouwen met een herbestemming of een optie tot afbraak en verkaveling.

In een tweede fase willen we bekeken we welke noodzaak er is bij eigenaars om gronden te ontwikkelen. Bij verschillende grondeigenaars is er geen nood om de grond te ontwikkelen vanuit een persoonlijke behoefte maar zijn er andere factoren die de eigenaars ertoe aanzetten de grond te ontwikkelen. Een aantal van deze factoren zijn: druk van de overheid in de vorm van de taks op onbebouwde percelen of de leegstandsbelasting op leegstaande gebouwen, demografische ontwikkeling, gezinssamenstelling, …  

In een derde fase onderzochten we de onwetendheid van eigenaars op vlak van projectontwikkeling. De eigenaars hebben onvoldoende kennis rond het ontwikkelingsproces om zelfstandig de ontwikkeling te kunnen voltooien. Het gaat hier onder andere over: waar zitten de ruimtelijke noden, welke partijen worden betrokken bij de ontwikkeling, wat zijn de kostprijzen, ... 

Conclusie

Uit dit alles kan geconcludeerd worden dat vele gronden en leegstaande gebouwen ontwikkeld kunnen worden. Een deel van deze eigendommen zit in handen van particuliere eigenaars. Gezien de beleidsvisies van de overheid is er politieke wil om deze eigendommen in ontwikkeling te brengen, met uitzondering van gronden in de buitengebieden (woonuitbreidingsgebieden, woongebieden met landelijk karakter, …). Deze gronden worden echter niet aangesneden omdat er veel te weinig kennis is bij de particulieren omtrent de aanpak van een ontwikkeling. Dit komt door de onwetendheid omtrent de mogelijkheden die ontwikkeling kan bieden maar eveneens omwille van regelgeving die ontwikkeling vaak in de weg staat. Daarom ontstaat er een zekere achterdocht bij de particulier waardoor een samenwerking met een professional moeilijk/onmogelijk wordt. 

Om een oplossing te kunnen bieden aan de bovenstaande problematieken is het onze doelstelling om de particulier uit die onwetendheid te halen. We willen met deze studie de particulieren een leidraad bieden onder de vorm van een tool, app, handleiding.

We formuleerden de probleemstelling aan de hand van interviews met contacten uit het werkveld en maakten analyses van eerdere onderzoekspapers. Daarnaast bepaalden we op een deductieve manier de rendabiliteit van een nieuwbouwwoning. Vervolgens maakten we een analyse van de financiële draagkracht van de bouwsector op basis van data van Belfirst.  We leverden tot slot een excelltool aan voor de bepaling van de fiscale implicaties bij de liquidatie van een vennootschap op basis van literatuurstudie. 

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201731/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Stephan Weemaesmail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Stephan Weemaes via mail