• cultuureducatie.png

Hoe brengen we erfgoed en onderwijs dichter bij elkaar?

Misia's missie - lessenpakket rond familieverleden voor de 2e graad lager onderwijs

Erfgoededucatie laat kinderen en jongeren stilstaan bij het verleden, het heden en de toekomst en stimuleert hen om als kritische onderzoekers aan de slag te gaan. Daarnaast heeft erfgoed een belangrijke maatschappelijke en identitaire waarde en kan het in deze superdiverse samenleving een interessante invalshoek zijn om aan verbondenheid te werken en maatschappelijke linken met andere culturen te trekken.

Vanuit de erfgoedsector merken we vaak een tekort aan kennis over het onderwijs en over de interactieve didactische aanpakken wat betreft erfgoededucatie en (jonge) kinderen. Vanuit de onderwijswereld merken we een gebrek aan interesse en kennis over erfgoed, een gebrek aan kennis over erfgoededucatie als een vakoverschrijdende educatie en een gebrek aan kennis over de erfgoedsector. Beide sectoren spelen daarbij nog weinig in op het gebruik van erfgoed om aan verbondenheid te werken in een superdiverse samenleving.

Om deze problemen in kaart te brengen en aan te pakken willen we een lerend netwerk organiseren waarbij beide sectoren samenkomen rond onderwerpen zoals erfgoed, identiteit en diversiteit; erfgoed en activerende werkvormen; erfgoed en een vakoverschrijdende aanpak; erfgoed en multiperspectiviteit; erfgoed en het stimuleren van zelfstandigheid; erfgoed en kansarmoede; erfgoed in de buurt; erfgoed en duurzame ontwikkeling; erfgoed en burgerschap…

Tijdens de bijeenkomsten willen we enerzijds de bedenkingen, problemen en vragen van beide sectoren in kaart brengen en anderzijds samen nadenken over mogelijke manieren om de problemen aan te pakken en daaromtrent ‘good practises’ verzamelen. De verslagen van de bijeenkomsten, visie- en inspiratiedocumenten alsook de good practices voor beide sectoren worden gepubliceerd op een website. Daarnaast worden de resultaten ook verder geïmplementeerd in de vorm van nascholingen en opgenomen in het curriculum.

Centraal staat de vraag: hoe brengen we erfgoed en onderwijs dichter bij elkaar? Maar ook, hoe kunnen erfgoed en onderwijs het hoofd bieden aan enkele maatschappelijke uitdagingen (diversiteit, populisme, duurzame ontwikkeling, kansarmoede…)?

Download lessenpakket

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201631/08/2017
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail