• impactlearning.png

High impact learning: opleiden in flexibele en uitdagende leeromgevingen in het secundair onderwijs

PWO-project

Uit diverse onderzoeken (Mega et al., 2014; Conley et al., 2014; Hattie, 2009) blijkt dat het opnemen van verantwoordelijkheid met betrekking tot het eigen leerproces een belangrijke factor is voor het academische succes van leerlingen en studenten. Ook het stimuleren van executieve functies speelt in dit verband een belangrijke rol (prodiagnostiek, 2015). In dit onderzoeksproject gaan we op zoek naar op welke manier leerkrachten hun leerlingen meer kunnen stimuleren om hun leerproces meer in eigen handen te nemen.

We baseren ons op de literatuurstudie die gedaan werd in het kader van het PWO-project 'High impact learning: opleiden in flexibele en uitdagende leeromgevingen'.

Daarnaast gaan we op zoek naar good practices binnen de context van het secundair onderwijs.

In het kader van dit project gaan we vervolgens in proefprojecten aan de slag met leerkrachten en hun leerlingen. We organiseren individuele begeleiding, een leergemeenschap met de deelnemende leerkrachten en focusgesprekken met de betrokken leerlingen. Hiermee willen we zicht krijgen op de factoren die bepalend zijn in de aanpak van de leerkracht en gaan we op zoek naar haalbare manieren om de principes van High Impact Learning that Lasts (Dochy, 2015) toe te passen in het secundair onderwijs. Op die manier kunnen we leerkrachten en -wie weet -scholen aanzetten om hun basisdidactiek te versterken in functie van een krachtiger leerproces van de leerlingen.

We trekken de conclusies uit het onderzoek ook door naar onze lerarenopleiding BASO en geven deze ook mee aan de studenten in opleiding. Als output beogen we dan ook een bundeling van alle proefprojecten en praktijkvoorbeelden, voorzien van een theoretische kadering. Dit zou scholen handvatten moeten bieden om zelf aan de slag te gaan met HILL.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/201931/08/2021
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij

Expert van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail