• groep.png

Het integreren van een praktijkgerichte, onderzoekende houding in de lerarenopleiding secundair onderwijs

PWO project - Onderzoeksfase 2: experimentele toetsing en concretisering leerlijn

Toetsing en de concretisering van de leerlijn ‘onderzoekende houding’ in functie van de verdere opleidingsbrede implementatie van de opgedane expertise.

Het is de bedoeling om in de staart van fase 1 en de kop van fase 2 met de stuurgroep de krachtlijnen vast te leggen en tijdens het verdere projectverloop verder uit te werken en te finaliseren van:

  • een evaluatie, c.q. actualisering (einddoel) van de bestaande leerlijn reflectievaardigheden;
  • een evaluatie, c.q. actualisering (einddoel) van de bestaande leerlijn informatievaardigheden;
  • een evaluatie, c.q. actualisering  (einddoel) van de bestaande visietekst/leerlijn bachelorproef;
  • een oplijsting van te realiseren curriculumaanpassingen (inhoudelijk en structureel). Hierbij zal ook moeten nagegaan worden wat en hoe een onderzoeksmatige benadering in elk opleidingsonderdeel en zeker in de vakstudie en de vakdidactiek van de onderwijsvakken aanwezig is/moet zijn. Dat is cruciaal omwille van het eerder reeds aangehaalde belang van de Pedagogical Content Knowledge. Een voorzet wat het (vak-)didactische luik betreft werd reeds eerder gegeven in het kader van de curriculumaanpassingen vanaf 2012-13. De inhoudelijke kant zal procesmatig moeten opgenomen worden binnen het docenteam, bij functioneringsgesprekken, bij gerichte interne ondersteuning en vorming. Het structurele luik moet worden voorbereid volgens de geldende regels rond curriculumherzieningen als het wenselijk blijkt om aspecten van onderzoeksvaardigheden ergens structureel te verankeren;
  • een nieuwe overkoepelende leerlijn onderzoekscompetentie waarin de vorige onderdelen in relatie tot elkaar worden gebracht.
Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201531/08/2016
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail