• religie

Het h(g)eeft zin!

Leerkrachten competent maken in open en verdiepende (inter)levensbeschouwelijke gespreksvoering met kinderen.

Dit onderzoek stelt dat kwaliteitsvolle interlevensbeschouwelijke gesprekken tussen leerkrachten en kinderen in de basisschool belangrijk zijn om de kinderen te vormen tot kritische gesprekspartners over levensbeschouwing in de superdiverse samenleving.

Het onderzoek gaat dan ook na wat de definitie, voorwaarden en eigenschappen zijn van kwaliteitsvolle levensbeschouwelijke gesprekken tussen een leerkracht lager onderwijs met een opdracht roomskatholieke godsdienst in Vlaanderen en kinderen van de basisschool tijdens de lessen godsdienst, en wil tools aanreiken om deze gesprekken te faciliteren. Het onderzoek wil op die manier leerkrachten van het basisonderwijs van het KOV verder competent maken om deze voorwaarden te realiseren.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/10/201530/09/2016
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Vanessa Vanthournoutmail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Vanessa Vanthournout via mail