• waterstof.png

H2 ElektrolyzE: The Star Dust Generator

Groen waterstofgas

Waterstofgas als energiedrager kan een grote rol spelen om de klimaatdoelstellingen te behalen. Maar enkel als het waterstofgas geproduceerd wordt met hernieuwbare energie. Dit groene waterstofgas kan gebruikt worden als energiedrager voor omzetting naar warmte en elektriciteit. De toepassingen zijn wijdverbreid, van industriële, residentiële, tot mobiele toepassingen.

VIVES Smart Technologies heeft de ambitie het kenniscentrum te worden van de waterstoftechnologie. In dat opzicht wordt er gestreefd naar een operationele waterstofcyclus, teneinde een volledig autonoom energiesysteem rond waterstofproductie en -consumptie te bouwen. Om hiertoe te komen, worden binnen dit project geinvesteerd in aanvullende onderdelen:

Om waterstofgas te produceren is een elektrolyser nodig. Deze elektrolyser splitst water door middel van het elektrochemisch principe in waterstofgas en zuurstofgas. Het geproduceerde waterstofgas wordt onder een lage druk doorgestuurd naar een compressor die de druk verhoogt tot maximaal 500 bar. Het waterstofgas wordt via leidingen naar een polymeer opslagtank geleid, waar de nodige hoeveelheid waterstofgas kan gestockeerd worden. Deze opslag wordt dan gekoppeld met het bestaande leidingnetwerk, zodat de reeds aangekochte onderzoeksinfrastructuur kan gebruik maken van de eigen “groene” waterstofgas.
 

Het is de bedoeling dat er enkel waterstofgas geproduceerd wordt via rechtsreeks gekoppelde zonnepanelen en/of windturbines. Zodoende kan men off-grid werken en is de waterstofproductie onafhankelijk van het elektriciteitsnet. Dit resulteert in een circulaire energieomzetting, zonder - rechtstreeks of onrechtstreeks - gebruik te maken van fossiele brandstoffen.

Deze infrastructuur zal opgebouwd worden in een containersysteem zodat dit kan verplaatst worden als unit. Met deze opbouw zijn er demonstratie- en uitleenmogelijkheden mogelijk naar andere onderzoekscentra en KMO’s.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/01/202101/01/2024
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Koen Denys+32 468 14 88 14
mail mij

Expert van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Koen Denys op +32 468 14 88 14 of via mail