• stop.png

Grensoverschrijdend gedrag in de gezondheidszorg: inzicht in de onstaansmechanismen en betekenis voor de verpleegkundige praktijk

PWO project - traject deel I

Binnen de verpleegkundige praktijk werd agressie vooral onderzocht in de ouderenzorg of op spoed- en psychiatrische afdelingen. Voor algemene ziekenhuisafdelingen is er weinig literatuur over de dynamiek en het circulaire karakter van de zorgrelatie tussen verpleegkundigen en patiënten waarbinnen grensoverschrijdend gedrag (GOG) kan ontstaan. Deze studie richt zich op het verwerven van inzicht in ontstaansmechanismen en betekenisverlening van GOG in deze zorgrelatie en beoogt interventie- en implementatieonderzoek ter ondersteuning van de zorgverlening.

De multicentrische studie omvat 5 luiken: (1) verkennend literatuuronderzoek i.f.v. een brede beschrijving van GOG; (2) een kwantitatief registratieonderzoek als indicatie voor de frequentie, vorm en ervaren ernst bij GOG; (3) kwalitatief theorievormend onderzoek naar ontstaansmechanismen en onderliggende processen bij GOG in de zorgrelatie; (4) interventie-ontwikkeling ter ondersteuning van de zorgverlening en (5) praktijkonderzoek i.f.v. de implementatie van deze ontwikkelde interventies.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201331/08/2016
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Lisa Kerckhofmail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Lisa Kerckhof via mail