• stop.png

Grensoverschrijdend gedrag in de gezondheidszorg

PWO project - vervolgtraject II

Agressie en in het algemeen grensoverschrijdend gedrag (GOG) vormt geen nieuw probleem in de zorgverlening. Nationale en internationale literatuur erkent agressie en GOG als een complex probleem in ziekenhuizen wereldwijd. De complexiteit van dit probleem vormde de aanleiding voor een onderzoekstraject dat op verschillende domeinen antwoorden tracht te formuleren.

In deze fase van ht onderzoeksproject zal worden ingezet op het uitwerken en implementeren van interventies die ondersteunend zijn in de preventie van of reactie op grensoverschrijdend gedrag in de zorgrelatie, omwille van de relevantie van de onderzoeksbevindingen voor het (verpleegkundige) onderwijs en de (verpleegkundige) praktijk.

De inzichten die verkregen werden uit voorgaande onderzoeken vormen nu de belangrijke bouwstenen om concrete en onderbouwde initiatieven uit te werken ter ondersteuning van (student)verpleegkundigen in het vormgeven van de interpersoonlijke relatie met patiënten. Daarnaast laten de onderzoeksbevindingen echter ook toe om op een meer overkoepelend niveau na te gaan wat grensoverschrijdend gedrag in zorgrelaties impliceert voor ziekenhuisafdelingen, voor instellingen of voor de algehele zorgorganisatie.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201631/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Lisa Kerckhofmail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Lisa Kerckhof via mail