• connected.png

Globally Connected

Globally Connected

De globalisering heeft een belangrijke impact op het hoger onderwijs. Zo zullen afgestudeerden in het werkveld steeds meer internationaal georiënteerd moeten zijn. VIVES hanteert een brede visie op internationalisering en wil haar studenten internationale competenties aanreiken en hen leren om in een geglobaliseerde wereld te leven en werken. Dit OOF-project legt de focus op de talige component van de internationale competenties en bestaat uit twee luiken. In het eerste luik staat het stimuleren van CLIL in hoger onderwijs centraal. Een tweede luik omvat het professionaliseren van docenten inzake internationalisering.

Luik 1 – Content language integrated learning (CLIL) - Uitwerken van een toolbox ‘CLIL in hoger onderwijs’ ter ondersteuning van opleidingen/docenten. In het kader van dit OOF-project zal de CLIL-methodiek geïmplementeerd worden in vijf opleidingsonderdelen. We willen deze pilots gericht opvolgen en de betrokken docenten en studenten ondersteunen.
Luik 2 – Opzet van een professionaliseringsaanbod voor stimuleren van internationalisering en internationale competenties van docenten

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201731/08/2018
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Delphine Wantemail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Delphine Wante via mail