• senior-vrouw.jpg

Gedragsverandering bij ouderen, hun mantelzorgers en hulpverleners bij inzet nieuwe technologie

CEMO - Centrum Empowerment in Ouderenzorg - PWO project

Onderzoek naar het gebruik en de implementatie van technologie bij ouderen is noodzakelijk. Om het gebruik van nieuwe technologie optimaal te integreren in het dagelijkse leven van mensen is sociale en/of educatieve ondersteuning aangewezen. Het uitsluitend aanbieden van een nieuwe technologie is niet voldoende voor een goede implementatie van deze technologie.

De meeste mensen hebben eerst hulp nodig bij gebruik van de nieuwe technologie. Gedragsverandering is dus noodzakelijk voordat gebruikers nieuwe technologie gaan omarmen.

Binnen dit onderzoek gebruiken we als casus mensen met Parkinson. Er wordt een antwoord gezocht op volgende vragen:

  1. Welke evidentie bestaat er reeds over interventies gericht op het initiëren en implementeren van het gebruik van technologische hulpmiddelen door personen met een chronische aandoening?
  2. Op welke manier kan een bepaalde methodiek tot gedragsverandering vertaald worden naar personen met Parkinson en hun omgeving?
  3. Leidt het aanbieden van een ‘methodiek gedragsverandering’ tot beter zelfmanagement?
  4. Heeft de persoon met de ziekte van Parkinson de regie van zijn leven meer in handen bij het gebruik van een interactieve app? Welke factoren zijn hierbij bepalend?

Alsook kadert dit project binnen een vervolgtraject van CEMO (Centrum Empowerment in Ouderenzorg). CEMO streeft er onder andere naar om de oudere te helpen de eigen zorg maximaal in handen te nemen en hierin te groeien, maar wil ook de mantelzorger en de professionele hulpverlener handvatten aanreiken om de zorg op een goede manier op te nemen (CEMO: doelgroepen en doelstellingen ).

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201431/08/2017
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Lisa Kerckhof+32 50 40 59 26
mail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Lisa Kerckhof op +32 50 40 59 26 of via mail