• politie.png

GAS-reglementering bij fusie politiezones

PWO project

Intergemeentelijke en politiezonale (de)fusies zijn, net zoals interbestuurlijke samenwerkingen op het gebied van gemeentelijke adminstratieve sancties (de GAS), vandaag alomtegenwoordig. Een gemeentelijke en politiezonale fusiegolf komt stilaan op volle toeren en de vraag van gemeenten en politiezones naar intergemeentelijke samenwerking met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties is nooit hoger geweest.

Om dergelijke (de)fusies succesvol te kunnen doorvoeren is het van belang dat men het GAS-aspect niet uit het oog verliest. Ook de totstandbrenging van een interbestuurlijke GAS- samenwerking, met als meest verregaande vorm een uniformering of harmonisering van de diverse GAS-reglementen, is geen eenvoudige oefening. De wetgeving rond intergemeentelijke GAS-samenwerking is immers uiterst onsamenhangend en ook de gemeentelijke autonomie en diversiteit in overlastproblematieken maken een samenwerking er niet eenvoudiger op.

Op heel wat plaatsen zijn de GAS dan ook niet- of onderbenut gebleven, omdat de verschillende gemeenten (al dan niet binnen een politiezone) er niet in slagen om hun politiereglementering op elkaar af te stemmen of tot een andere samenwerking te komen.

De bedoeling van dit onderzoek strekt er dan ook toe om de slaagkansen van deze operaties te bevorderen door een algemeen draaiboek of leidraad (met een eenmakingsmethodologie voor de reglementen) te ontwikkelen voor gemeenten die tot een GAS-samenwerking willen overgaan.
Om hiertoe te komen zal een theoretisch (vergelijkend) onderzoek worden verricht, waarvan de bevindingen vervolgens in de praktijk zullen worden toegepast op politiezones waarvan de gemeenten tot een GASsamenwerking wensen over te gaan. Dit zou uiteindelijk moeten leiden tot de ontwikkeling van een algemene leidraad voor GAS-samenwerkingen.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentra:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201831/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Stephan Weemaesmail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Stephan Weemaes via mail