• crisis

L-CRIB: een educatieve digitale tool voor nood-en interventieplanning en crisisbeheer

PWO project Game-alert - De ontwikkeling van een educatieve digitale tool voor opleidingen van studenten en professionals m.b.t. nood-en interventieplanning en crisisbeheer

Een grootschalige brand, een treinramp, terroristische aanslagen,... het zijn maar enkele scenario’s waarbij een snel en accuraat optreden van hulpdiensten van uitermate groot belang is. Dat iedere ramp of noodsituatie een adequaat samenspel van uiteenlopende actoren vereist, bleek de afgelopen jaren heel duidelijk door o.a. de aanslagen in Zaventem en Maelbeek op 22 maart 2016, het noodweer op Pukkelpop in 2011, de treinramp in Wetteren in 2013.

Om een crisis - gekenmerkt door tijdsdruk, complexiteit en onzekerheid - te beheren is het uitermate belangrijk dat professionals dezelfde taal spreken en elkaars specialismen en bevoegdheden kennen. In dit project werd onderzocht hoe crisis-en informatiebeheer tijdens een noodsituatie verloopt en in welke mate een educatieve digitale tool een mogelijk alternatief ‘op maat’ kan bieden voor de bestaande multidisciplinaire oefeningen op het terrein.

Het onderzoeksopzet was drieledig: (1) een literatuurstudie, (2) interviews met sleutelfiguren werkzaam in de verschillende disciplines en lokale overheden en (3) observaties van rampoefeningen. Dit opzet liet toe om het verloop van crisisbeheer en de interactie tussen de verschillende actoren onderling goed in kaart te brengenen te begrijpen.

De voornaamste bevindingen op vlak van crisisbeheer en informatiemanagement waren: (1) een belemmering van de beeldvorming door een veelvoud aan communicatiekanalen, (2) een gebrekkige kennis over het takenpakket van de andere actoren en de verschillende stappen in crisisbeheer en (3) een gebrekkige kennis over de best-practices van informatiemanagement. Bovendien werd het belang onderstreept van een educatieve tool waarin kennis en vaardigheden via realistische scenario’s worden aangeleerd.

Dit onderzoek resulteerde in de ontwikkeling van een e-learning platform L-CRIB waarin twee levels worden onderscheiden: (1) crisisbeheer in België en (2) informatiemanagementtijdens crisissen. Elk level bestaat uit diverse modules waarin kennis-en vaardigheidstoetsen op een interactieve manier worden aangeboden. De interactieve en realistische oefeningen via tv-fragmenten en krantenartikels worden afgewisseld met uitdagingen waarin de gebruiker zichzelf kan testen.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201631/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Julie Tieberghienmail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Julie Tieberghien via mail