• klas.png

Flipping the classroom: onderzoek naar de didactische meerwaarde en het leereffect in de lerarenopleiding

PWO project

Het gebruik van digitale technologie in het hoger onderwijs is een actueel. Onder andere het concept ‘flipping the classroom’ krijgt steeds meer aandacht en docenten verkennen de mogelijkheden ervan. In dit onderwijsconcept vervangt men klassikale kennisoverdracht door het gebruik van video’s, e- of i-books en andere vormen van (online) instructie. Hierdoor komt er klassikale tijd vrij om de vooraf verkende leerinhouden actief en verdiepend te verwerken.

Tijdens dit project ligt de focus op het didactische aspect van flipping the classroom. Hoe kan flipping the classroom een meerwaarde bieden? Hoe kunnen docenten de vrijgekomen klassikale tijd zinvol benutten? Welke didactische aanpak is hiervoor nodig? De focus ligt dus niet op het technische aspect (de nodige soft- en hardware voor het maken van een instructievideo’s, e- of i-books …).

De onderzoeksvraag wordt geformuleerd als volgt: 
Hoe kan het inzetten van flipping the classroom ervoor zorgen dat (a) assessment for learning ingebed wordt in het curriculum, (b) studenten actief en diepgaand leren en (c) studenten de transfer maken naar de praktijk?

‘Flipping the classroom’ is geen doel op zich. In dit project wordt het gezien als een middel om onderstaande algemene doelstellingen te bereiken.

  • assessment for learning wordt meer concreet ingebed in het curriculum en de opleiding. De docent heeft meer ruimte om de leerprocessen bij de studenten op te volgen en bij te sturen en om te differentiëren.
  • de docent stimuleert diepgaand leren bij studenten. Hij maakt gebruik van een activerende didactiek. De docent heeft ruimte om niet alleen in te zetten op ‘weten’ maar ook op ‘begrijpen’ en ‘toepassen’.
  • studenten maken de transfer naar de praktijk. Wat aan bod komt tijdens de lessen op de campus wordt toegepast in stage.
Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201531/12/2017
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Evelien Schyvinckmail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Evelien Schyvinck via mail