• Boer met logo.png
  • boer2.png

Beleving en aankoopgedrag van voeding in een niet-stedelijke omgeving

Farmer business+ - Beleving en aankoopgedrag van voeding een niet-stedelijke omgeving

De consument hecht steeds meer belang aan beleving en authenticiteit, zeker bij de keuze en de aankoop van voeding. Producenten spelen hier vaak al op in door het aanbieden van hun producten via de korte keten maar er is ruimte om nog meer rekening te houden met nieuwe trends en de behoeftes van de consument.

Dit project wil een beter inzicht krijgen in de behoeften en wensen van de consument in niet-stedelijke omgeving en gaat hiervoor een uitgebreide bevraging doen. Op basis van deze nieuwe inzichten worden enkele bedrijven intensief begeleid om hun business-strategie daarop aan te passen. Dit zal gebeuren via individuele acties maar ook geclusterde acties.

Bij deze acties en begeleiding worden alle actoren van de triple helix betrokken (bedrijven, overheid en kennisinstellingen). Studenten worden ingezet bij de begeleiding van de bedrijven. Alle opgedane kennis en expertise zal worden gevaloriseerd in een toolbox voor de professionalisering van andere producenten en wordt ook ingebed in het curriculum van de opleiding professionele bachelor agro- en biotechnologie en in de dienstverlening van Inagro aan korte ketenproducenten.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/07/201830/06/2021
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Yves De Bleeckermail mij
Download de presentatie

Experten van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Yves De Bleecker via mail