• seniorenzorg.png
  • seniorenzorg2.png

Ethische verantwoorde ouderenzorg

Ruimte voor relaties 2.0: Ethische verantwoorde ouderenzorg

Binnen de woonzorgcentra gaat een belangrijke aandacht uit naar een kwaliteitsvolle en degelijke ouderenzorg die vertrekt vanuit het perspectief van de bewoner. Het cultiveren van zorgethisch handelen en leiderschap wordt als de kernopdracht van het zorgethisch beleid binnen een woonzorgcentrum beschouwd. Het realiseren van zo’n zorgethisch beleid is een gedeelde verantwoordelijkheid van raden van bestuur, leidinggevenden en zorgverleners. Er zijn echter nog veel uitdagingen om een zorgethische visie naar het zorgbeleid binnen een woonzorgcentrum te vertalen.

In het derde projectjaar Ethisch verantwoorde ouderenzorg bouwen we verder op inzichten vanuit de vorige 2 projecten. Heel concreet worden focusgroepgesprekken georganiseerd bij de kandidaten zorgethisch coach die deelgenomen hebben aan de lerende gemeenschap, de directies en bestuursleden om de impact van hun deelname in kaart te brengen op de deelnemer zelf, de medewerkers die gecoacht werden en de voorziening. Met deze info wordt een digitale roadmap ontworpen over het 'wat', 'waarom' en 'hoe' van het opzetten van een lerende gemeenschap in een woon- en zorgcentrum.

Op 10 december wordt een slotevent opgezet in VAC te Gent om de roadmap te dissemineren. 

Het project wordt uitgewerkt door zorg-ethisch lab sTimul VIVES en sTimul UCLL in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

www.stimul.be

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/01/201915/12/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Lisa Kerckhof+32 50 40 59 26
mail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Lisa Kerckhof op +32 50 40 59 26 of via mail