• entomospeed2.png

Entomospeed

Interreg Vlaanderen-Nederland

Meelwormen en larven van de zwarte soldatenvlieg vormen een veelbelovende bron van proteïnen in het dieet van respectievelijk mens en dier. Er is echter nood aan kennis rond de efficiëntie, opschaling en automatisatie van de kweek van deze insecten.

Met dit project beogen we, op basis van labotesten en pilootopstellingen, deze info te verkrijgen en aan te reiken aan (potentiële) producenten. Tevens zal worden nagegaan of plantaardige reststromen (groenafval, oogstresten en voedseloverschotten) geschikt zijn als goedkoop voeder bij de productie van deze eetbare insecten.

Daarnaast wordt ingezet op de commerciële haalbaarheid (valorisatie) van de kweek van deze insecten als voedsel voor mens en dier.

Bedrijven die verder op de hoogte willen blijven van dit project kunnen via www.insectinfo.be contact opnemen. Meer bepaald, maar niet uitsluitend, zijn we op zoek naar kwekers van insecten, aanbieders van reststromen en potentiële verwerkers van insecten.

Projectsite

Entomospeed is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.
 

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/01/201731/12/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Yves De Bleeckermail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Yves De Bleecker via mail