• dans

Elke leerkracht cultuurleerkracht

PWO project

De laatste jaren werd grootschalig onderzoek uitgevoerd naar wat cultuureducatie in onderwijs kan betekenen (Van Heusden, Bamford). In het PWO-onderzoek willen we een koppeling maken tussen de theoretische modellen en de onderwijspraktijk. Ook in de beleidsaanbevelingen vanuit Europa bij de sleutelcompetentie cultureel bewustzijn en expressie onderstreept men het belang van didactische ondersteuning voor leerkrachten.

We willen twee tools ontwikkelen waarbij leerkrachten zicht krijgen op wat cultuureducatie kan inhouden in hun onderwijspraktijk:

  • een screeningsinstrument waarbij de leerkrachten (in team) bekijken welke accenten ze reeds leggen en waar mogelijke blinde vlekken zijn.
  • een tool waarbij ze leren werken met het theoretisch model van cultuur in de spiegel en dit koppelen aan hun eigen cultuureducatieve activiteiten.

Met deze tools stimuleren we het bewust nadenken over de plaats van cultuureducatie in de klaspraktijk en geven we inspiratie voor concrete interventies. Anderzijds willen we de expertise inzetten in de lerarenopleiding zodat aanstaande leerkrachten gewapend zijn om cultuur breed te integreren in het lesgeven.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201631/08/2018
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail