• basisonderwijs.png

Een taalsterk vrijetijdsaanbod voor anderstalige kinderen: een gemengde zomerschool?

PWO project

Uit onderzoek blijkt dat leerkrachten (onthaalleerkrachten en reguliere leerkrachten) van mening zijn dat één jaar onthaalonderwijs onvoldoende is om anderstalige nieuwkomers voor te bereiden op volledige participatie aan het reguliere onderwijs. Bovendienblijkt de leerwinst die leerlingen het afgelopen schooljaar boekten begin september deels te zijn verdwenen. Om dit zogenaamde zomerverlies te beperken, extra taalprikkels te voorzien en zo de toekomst van de kinderen meer kansen te geven, organiseren verschillende steden en gemeenten een zomerschool voor anderstalige kinderen.

De beperkte taal-en/of didactische kennis van de vrijwilligers in die zomerschool en het vaak wisselende vrijwilligersteam maakt het niet gemakkelijk om een doordacht zomerschoolaanbod uit te werken. Om aan de noden van het werkveld tegemoet te komen, werd in het academiejaar 2018-2019 een set didactische richtlijnen opgesteld met het oog op het versterken van kwalitatieve interacties. Die interacties blijken, zeker met kinderen uit kansengroepen, heel beperkt (Peleman, Vandenbroeck & Van Avermaet, 2019). Dit project, een onderwijskundig ontwerponderzoek, wil via verdere literatuurstudie en in co-creatie met het werkveld die set didactische richtlijnen voor de werking van de zomerschool testen, bijsturen en verfijnen.

In een tweede stap wordt de set didactische richtlijnen aangepast en uitgetest in een bredere setting die zich niet beperkt tot de zomerschool, maar ook binnen de reguliere speelpleinwerking. Op basis van de resultatenvan het onderzoek kunnen de partnersteden de coaching van hun vrijwilligers vormgeven en hun vrijetijdsbeleid voor anderstalige nieuwkomers optimaliseren. Uiteraard zal dit project de expertise van de lerarenopleiding op gebied van anderstalige nieuwkomers verhogen en kunnen de inzichten terugvloeien naar het reguliere basisonderwijs, waar de vraag naar ondersteuning over dit thema groot is.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/201931/08/2021
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij

Experten van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail