• stem

Een effectieve STEM-didactiek toegepast op de authentieke context van bedrijven

PWO project

Diverse maatschappelijke argumenten onderschrijven de nood aan aandacht voor STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) in het basisonderwijs. Als we kinderen en jongeren willen motiveren voor wetenschappen en techniek, dan moet grondig nagedacht worden over de aanpak van STEM-activiteiten van kindsbeen af.

Een goede didactiek voor STEM in de basisschool is noodzakelijk. In een eerder project (onderzoekendleren.be) werden 4 pijlers van 'onderzoekend leren' gedefinieerd die als houvast kunnen dienen voor de leerkracht om met STEM onderwijs aan de slag te gaan. Binnen dit project focusten we op het belang van 'authentieke contexten' en hoe de werking van een bedrijf een uitstekende context kan zijn voor STEM onderwijs.

Binnen het onderzoeksluik van het project stond de vraag centraal of een STEM-didactiek met specifieke aandacht voor de authentieke context van bedrijven een positieve invloed heeft op de attitude van lagere schoolkinderen (10 à 11 jaar) t.o.v. wetenschappen en techniek.

Via een tweede attitudemeting werd in het project ook nagegaan of de attitude van de leraren positief kan beïnvloed worden door middel van een begeleidingstraject steunend op de ontwikkelde STEM-didactiek in interactie met de wereld van bedrijven.

De output is een webplatform met een generiek interdisciplinair didactisch kader dat toegepast is op de authentieke bedrijfscontext en geïllustreerd met exemplarische thematische lessen.

Meer info: www.stemmigebedrijvigheid.be

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201431/08/2017
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail