• digitalkids.png

Ontwikkeling van digitale tools voor het versterken van het fonemisch en grafisch bewustzijn van kinderen

PWO-project: Ontwikkeling van digitale tools voor het versterken van het fonemisch en grafisch bewustzijn van kinderen in de derde kleuterklas in Vlaanderen

De laaggeletterdheid in Vlaanderen dreigt steeds verder toe te nemen. Het is dus de hoogste tijd deze tendens te counteren. Meer en meer kinderen hebben moeite met het leren lezen in het eerste leerjaar, terwijl niet goed kunnen lezen bepalend is voor je plaats in de maatschappij. Daarom willen we inzetten op het versterken van het fonemisch en grafisch bewustzijn bij kinderen in de derde kleuterklas. Hoe sterker dit bewustzijn immers ontwikkeld is, hoe minder problemen zich zullen voordoen bij het lees-en schrijfonderwijs in de lagere school.

Als we de huidige situatie in de kleuterklassen bekijken, merken we op dat vaardigheden om het fonemisch bewustzijn te versterken nog te weinig aan bod komen. Auditieve vaardigheden kan je nu eenmaal niet zo gemakkelijk in bijvoorbeeld hoeken integreren, waardoor bijvoorbeeld analyse-en synthese-oefeningen veelal klassikaal aan bod komen en bepaalde kinderen uit de boot dreigen te vallen. Om alle kinderen gelijke kansen te bieden, moet voldoende gedifferentieerd worden. Een reeks van spelletjes en oefeningen die opklimmen in moeilijkheidsgraad en gericht zijn op duidelijk geformuleerde doelen die na een periode bereikt moeten worden, lijkt ons hier dan ook aangewezen. Hierbij zien wij heel wat kansen in de ontwikkeling van digitale tools.

Digitaalmateriaal voor ontluikende geletterdheid kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van leeropbrengsten op het gebied van zowel visuele als auditieve vaardigheden. Momenteel is er een groot aanbod in de vorm van software en apps ter ondersteuning van de ontluikende geletterdheid, maar de kwaliteit laat vaak te wensen over. Daarom willen wij inzetten op de ontwikkeling van kwalitatieve digitale tools, waarbij kinderen de fonemische en grafische vaardigheden op een juiste manier aangeleerd krijgen.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/201931/08/2021
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij

Experten van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail