• paard

Dieren in zorg-en welzijnsorganisaties

PWO project

Tijdens dit PWO-project wordt in een eerste fase het landschap van Animal Assisted Interventions (AAI) in zorgvoorzieningen in Vlaanderen in kaart gebracht. Vervolgens worden, na het bepalen van een representatieve steekproef, via een kwalitatief onderzoek de pijnpunten maar ook succesformules blootgelegd.

In een derde fase worden de onderzoeksresultaten teruggekoppeld naar het werkveld: hoe kunnen we het inzetten van zorgdieren verder professionaliseren? Wat zijn ‘goede praktijken’ in AAI? Aan welke minimumvereisten moeten actoren in de zorgsector tegemoetkomen om het welzijn van mens en dier te vrijwaren en hoe pakken ze dit het beste aan? In een vierde fase bekijken we hoe zorg- en welzijnsorganisaties met een goede zorgdierwerking zich kunnen onderscheiden (labeling / certificatie), ontwikkelen we een webportaal en breiden we het vormingsaanbod uit.

Binnen dit onderzoek staan het welzijn en de veiligheid van mens en dier in Animal Assisted Interventions (AAI) centraal. Het vastleggen van criteria en hun indicatoren en het nemen van beslissingen i.v.m. labeling of certificatie, worden integraal vanuit de stuurgroep ondersteund. Een literatuurstudie waarbij we het zorgdierlandschap wereldwijd bekijken en vergelijken met de toestand in Vlaanderen, gaat dit onderzoek vooraf.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentra:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/201631/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Yves De Bleeckermail mij

Expert van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Yves De Bleecker via mail