• taalkid2.png

Taalondersteuning voor leerkrachten secundair onderwijs

PWO-project: Didactische taalondersteuning voor leerkrachten secundair onderwijs met ex-OKAN leerlingen in de klas

We kunnen er niet naast kijken, onze maatschappij is divers geworden. Anderstalige jongeren worden grotendeel opgevangen in het basis- en secundair onderwijs. Onze doelgroep is het secundair onderwijs. Na een jaar OKANonderwijs komen de anderstalige nieuwkomers in het gewone onderwijs terecht. Een vervolgschoolcoach begeleidt hen daarin. Het zijn net deze vervolgschoolcoaches die aan de alarmbel trekken. De leraren secundair onderwijs zitten nl. met de handen in het haar. Die anderstalige nieuwkomers, van wie de meesten hoge verwachtingen koesteren in dit vervolgonderwijs, beheersen de Nederlandse taal onvoldoende om de lessen te kunnen volgen. De leraren weten niet hoe ze die leerlingen en kunnen ondersteunen en ondertussen hun eigen lesdoelen bereiken.

Ook vanuit het beleid komt een dringende oproep naar de lerarenopleidingen. In de visietekst ‘Iedereen taalcompetent’ Visie op de rol, de positie en de inhoud van het onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw’ formuleert de Nederlandse Taalunie een dringende en noodzakelijke opdracht voor het onderwijs in Vlaanderen en Nederland:

Ook de conceptnota van de Vlaamse Regering (2016) bevat dezelfde dringende oproep voor de lerarenopleidingen Dit project wil ingaan op deze oproep van het beleid én mee oplossingen zoeken voor deze uitdagende realiteit waarmee het werkveld momenteel geconfronteerd wordt.

De onderzoekers willen enerzijds nagaan op welke specifieke problemen leerkrachten secundair onderwijs in de West-Vlaamse context botsen bij ex-OKAN-leerlingen. Anderzijds willen ze ook de moeilijkheden in kaart brengen die ex-OKAN-leerlingen ervaren in de klas.

Eenmaal deze problemen in kaart gebracht werden, willen de onderzoekers de nodige didactische taalondersteuning en concrete voorbeelden aanbieden, waarmee leerkrachten aan de slag kunnen in klassen waarin ex-OKAN-leerlingen zitten.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201831/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail