• camera.png

De toezichtsmaatschappij. Vertrouwen is goed, controle is beter?

PWO project

Onze samenleving wordt vandaag de dag volgens sommige criticasters geconfronteerd met een toenemende controle en toezicht in de openbare ruimte, waardoor de politie zijn monopolie als handhaver van de openbare orde verliest en we evolueren naar een overbeschermde maatschappij waarbij de persoonlijke levenssfeer wordt aangetast. De uitbreiding van de GAS, uitbreiding van cameratoezicht en inzet van verschillende actoren onderschrijven deze tendens.

Het accent van dit project ligt in het in kaart brengen van een aantal tendensen en stil te staan bij de concrete lessen die we hieruit kunnen trekken voor de praktijk. Meer in het bijzonder stelt voorliggend PWO-project zich expliciet tot doel om de actoren, methoden en technieken in kaart te brengen die momenteel toonaangevend zijn op vlak van controle en toezicht. Daarnaast wordt gekeken naar het effect dat dit teweegbrengt op vlak van bewustwording en onveiligheid. Tot slot wordt de informatie verkregen in de onderzoeksfase aangereikt om te komen tot een concreet handboek over hoe men op een gedegen manier met controle en toezicht kan omgaan.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201331/08/2016
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Ellen Vandenbogaerde+32 56 27 05 78
mail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Ellen Vandenbogaerde op +32 56 27 05 78 of via mail