• advocaat man

De positie van de paralegal

PWO project - Paralegal 2

Paradoxaal met het verhaal van de groei van de opleiding rechtspraktijk en de vlotte toegang voor paralegals tot de arbeidsmarkt, is de vaststelling dat veel paralegals kampen met een gebrek aan een duidelijk beroepsprofiel en beroepstrots. Als nieuwe beroepsgroep zijn ze nog zoekende naar hun positie binnen het juridische beroepenveld (Van Delm 2012, Boone 2014).

Ook zijn ze nog niet alom bekend, zoals de juristen dat zijn. Het brede publiek weet amper wat een ‘paralegal’ of ‘rechtspracticus’ is. Maar ook het werkveld en de paralegals zelf zitten nog met vele vragen omtrent de positie van de paralegal op de arbeidsmarkt. En de mogelijkheden voor paralegals die uit de analyses van Susskind (cf. supra) kunnen worden afgeleid, worden allicht nog onvoldoende benut.

De nieuwe beroepsgroep heeft dus te kampen met een gebrek aan naamsbekendheid en aan een duidelijke positionering op de arbeidsmarkt. Voorliggend onderzoek tracht hieraan het hoofd te bieden. 

Het voorliggend project tracht (1) een duidelijker beeld te verkrijgen van de positie die paralegals innemen en zouden kunnen innemen op de Vlaamse arbeidsmarkt en tracht (2) zowel de paralegals zelf als hun (potentiële) werkgevers bewust te maken van hun profiel.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201531/08/2016
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Stephan Weemaesmail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Stephan Weemaes via mail