• politie-gas.png
  • politie.png

De ontwikkeling van een draaiboek voor gemeenten die een intergemeentelijke GASsamenwerking tot stand willen brengen

PWO project

Interbestuurlijke samenwerkingen op het gebied van gemeentelijke adminstratieve sancties (de GAS) zijn, net zoals intergemeentelijke en politiezonale (de)fusies, vandaag alomtegenwoordig. Een gemeentelijke en politiezonale (de)fusiegolf komt stilaan op volle toeren en bij de meergemeentepolitiezones en gemeenten (die niet geloven in een fusies met ander gemeenten) is de vraag van naar intergemeentelijke samenwerking met betrekking tot de GAS nooit hoger geweest.

Niettegenstaande de vele voordelen die een GAS-samenwerking kan bieden, is de totstandbrenging van een interbestuurlijke GAS-samenwerking, met als meest verregaande vorm een uniformering of harmonisering van de diverse GAS-reglementen- en verorderingen, geen eenvoudige oefening. De wetgeving rond intergemeentelijke GAS-samenwerking is immers uiterst onsamenhangend en ook de gemeentelijke autonomie en diversiteit in overlastproblematieken maken de totstandbrenging van een samenwerking er niet eenvoudiger op.

Op heel wat plaatsen zijn de GAS dan ook niet- of onderbenut gebleven, omdat de verschillende gemeenten (al dan niet binnen een politiezone) er niet in slagen om hun politiereglementering op elkaar af te stemmen of tot andere GAS-samenwerkingen te komen. De bedoeling van dit onderzoek strekt er dan ook toe om de slaagkansen van deze operaties te bevorderen door een algemeen draaiboek of leidraad (met een eenmakingsmethodologie voor de reglementen van verschillende gemeenten) te ontwikkelen voor gemeenten die tot een GASsamenwerking willen overgaan.

Om hiertoe te komen zal een theoretisch (rechtsvergelijkend) en praktijkonderzoek worden verricht, waarvan de bevindingen vervolgens in de praktijk zullen worden toegepast op politiezones of meergemeentezones waarvan de gemeenten tot een GAS-samenwerking wensen over te gaan. Dit zou uiteindelijk moeten leiden tot de ontwikkeling van een algemene leidraad voor GASsamenwerkingen.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/201931/08/2021
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Stephan Weemaesmail mij

Expert van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Stephan Weemaes via mail