• onderwijs.jpg

De nieuwe verkorte lerarenopleiding als hefboom voor het omgaan met de rijkheid aan profielen voor de klas

Associatie KU Leuven - School of Education

Vanaf september 2019 wordt een verkort traject bachelor secundair onderwijs ingericht, ter vervanging van de bestaande SLO-opleidingen voor bachelors. Zowel vanuit de conceptnota “Wervende lerarenopleidingen”, de ministeriële werkgroep bachelor secundair onderwijs als vanuit het transitiefondsproject zij-instromers, wordt het belang van de vakinhoudelijke expertise en vakdidactiek binnen deze nieuwe lerarenopleiding beklemtoond. Ook binnen de voormalige School of Education werd het belang van vakdidactische expertise voorop geplaatst door onder meer de ontwikkeling van het vak3dactisch model (Ardui et al., 2011).

Binnen de Associatie KU Leuven zijn daarnaast pilootprojecten vakdidactiek lopend of uitgevoerd (samenwerking KU Leuven, CVO’s). Daarnaast wordt door deze projecten, ministeriële werkgroepen en nota’s ook gesteld dat er rekening dient gehouden te worden met de specifieke situatie van de zij-instromer.

Dit belang stelt de toekomstige verkorte lerarenopleiding voor een belangrijke uitdaging. Er zijn namelijk een significant aantal zij-instromers met een vakbachelor die niet opleidt tot een vereist bekwaamheidsbewijs. Gezien de bekwaamheidsbewijzen door de overheid niet op korte termijn zullen aangepast worden, biedt de toekomstige verkorte lerarenopleiding bachelor secundair onderwijs opportuniteiten om deze doelgroep beter te ondersteunen en te begeleiden binnen hun competentie-ontwikkeling.

Kisp Volwassenenonderwijs, CVO VIVO Kortrijk, CVO VTI Brugge en hogescholen Odisee, Vives Noord en Vives Zuid willen hun expertise bundelen om samen de rijkheid van deze profielen te vertalen naar een startklare leerkracht binnen een onderwijsbevoegdheid die niet rechtstreeks aansluit bij het basisdiploma. De CVO’s hebben enerzijds jarenlange ervaring met het trajectmatig begeleiden van deze doelgroep en het clusteren van (vak)didactiek, hogescholen Vives en Odisee hebben anderzijds uitgebreide vakdidactische en vakinhoudelijke expertise, zowel vanuit de onderwijsvakken als door het inrichten van de vakbacheloropleidingen.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201731/08/2018
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail