• simlab.png
  • simlab.jpg

De invloed van high-fidelity patiëntsimulatieopleiding op het zelfvertrouwen en stressreductie bij studenten verpleegkunde

PWO - Simulatieonderwijs

De opleiding verpleegkunde wordt geconfronteerd met de grote uitdaging om te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan beginnende beroepsbeoefenaars. De zorg is complexer geworden en studenten “afleveren” die voldoen aan alle competenties is een uitdaging. Daarom zet VIVES reeds enkele jaren actief in op onder andere simulatieonderwijs binnen de opleidingen verpleegkunde en vroedkunde.

Eerdere studies hierrond suggereren reeds positieve resultaten bij het gebruik van high fidelity simulatie in het verpleegkundig onderwijs op vlak van onder andere teamwork en klinisch redeneren. Er is echter weinig bekend over het effect van dergelijke simulatiesessies op het zelfvertrouwen en de gepercipieerde stress van studenten na het doorlopen van simulatie. Aangezien dit ook belangrijk is, wordt binnen deze studie de vraag gesteld of simulatieonderwijs een effectieve meerwaarde betekent voor het zelfvertrouwen en stressniveau van de studenten.

De studie onderzoekt het effect van een simulatie-ervaring op twee uitkomsten (student voldoening en zelfvertrouwen) bij VIVES studenten die simulatie lopen voor of na hun eerste ervaringen met een ziekenhuisstage.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201731/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Lisa Kerckhof+32 50 40 59 26
mail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Lisa Kerckhof op +32 50 40 59 26 of via mail