• senior voeding

Dagelijkse kost 65+

Aangepaste voedingsproducten op maat van de nog actieve thuiswonende senior

Vandaag de dag worden we, door demografische ontwikkelingen, geconfronteerd met een vergrijzing van de bevolking. Een adequate voeding is van groot belang en stelt ouderen in staat om hun levenskwaliteit en zelfstandigheid te behouden. Senioren worden geconfronteerd met functioneel verlies van o.a. geur, smaak, kauwen slikfunctie, daarnaast daalt hun eetlust.

Deze factoren kunnen leiden tot een inadequate voedingstoestand en voedingsstofvoorziening waardoor het risico op nutritionele deficiënties toeneemt. Hierop kan door de voedingsbedrijven en ingrediëntenleveranciers worden ingespeeld door het ontwikkelen van voedingsproducten die, uit nutritioneel en sensorisch oogpunt, beter geschikt zijn voor deze specifieke doelgroep. Er dient vooral gestreefd te worden naar een evenwichtige en gebruiksvriendelijke voeding die voldoende nutriënten aanbrengt.

Het TETRA-voorbereidingstraject ‘het ontwikkelen van smaakvolle en nutritioneel aangepaste voeding’ bracht inzicht omtrent de nutritionele noden van senioren en in het project SeniorFOOD werden de meer technologische aspecten rond het aanpassen van voeding onder de loep genomen. Deze opgedane kennis dient nu echter vertaald te worden naar concrete richtlijnen voor de bedrijven. Aan de hand van verschillende cases, die samen met de bedrijven zullen worden uitgevoerd, zal generieke info worden verzameld zodat de bedrijven zelf aan de slag kunnen en zelf producten op maat van senioren kunnen ontwikkelen.

Om de ontwikkelde producten op sensorisch vlak te beoordelen zullen consumentensmaakpanels, bestaande uit senioren, worden opgericht. Deze smaakpanels zullen ingeschakeld worden bij de productontwikkeling. Tenslotte wordt nagegaan hoe de ontwikkelde producten het best in de retail kunnen worden geplaatst. Hiervoor zal een bevraging van senioren plaatsvinden.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/10/201530/09/2017
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Yves De Bleecker+32 497 37 90 32
mail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Yves De Bleecker op +32 497 37 90 32 of via mail