• wiskunde.png

Curriculumdifferentiatie Wiskunde voor en door Bachelors Lager Onderwijs - op zoek naar een werkbaar instrument

PWO project

Het project vertrekt vanuit de vaststelling dat het niveau van basiskennis wiskunde van de instromende studenten bachelor lager onderwijs er op achteruit gaat en dat de verschillen tussen de studenten vergroten en het slaagpercentage verkleint. Verschillende mogelijkheden van aanpak kunnen deze situatie verbeteren:

  • 1 Curriculumdifferentiatie binnen basiskennis wiskunde 1 BALO zowel bottom up (verrijking) als top down (remediëring), via groeperingsvormen en een aangepast onderwijsleerploces enerzijds en een gedifferentieerde inhoudelijke begeleiding anderzijds.
  • 2 Van zelf ervaren van curriculumdifferentiatie binnen wiskunde in de lerarenopleidingen naar zelf toepassen in de latere lespraktijk, dit zowel voor de instromende student als voor de helpende derdejaarsstudent.

Binnen dit project gaan we op zoek naar een werkbaar model voor curriculumdifferentiatie voor basiskennis wiskunde binnen de lerarenopleiding en haar didactische transfer voor de studenten en hun wiskundelessen in de lagere school.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201331/08/2016

Projectmedewerkers