• voetbal

Creatieve en vernieuwende werkvormen voor de sector van sportfederaties in Vlaanderen

Naar een innovatief business model

De samenleving is continu in volle ontwikkeling. Bijgevolg is ook de positie van de georganiseerde sport in het algemeen – en van sportfederaties en sportclubs in het bijzonder – aan verandering onderhevig.

De organisatie en het management van sportfederaties in Vlaanderen werd onderzocht in het Vlaamse sportfederatiepanel 2.0 (VSFP2.0). Concreet houdt dit in dat 4 types sportfederaties, met name unisport, recreatieve sport, sportieve vrijetijdsbesteding en erkende sportfederaties, werden onderzocht inzake Good Governance, dienstverlening en innovatie. Op basis van de GGISS index, de index voor Good Governance, Innovatie en Service marketing in Sports ontwikkeld door het team van sport- en bewegingsbeleid van de KULeuven olv Prof. Dr. Scheerders, wil VIVES het luik dienstverlening en innovatie in een praktijkgericht onderzoek belichten en stimuleren.

De betrokken onderzoekers van het expertisecentrum Business management gaan elk met hun expertise aan de slag om samen tools te ontwikkelen die sportfederaties kunnen helpen om Innovatie en Service marketing te stimuleren. Hierbij worden zowel observatie instrumenten als werkvormen ontwikkeld die op een laagdrempelige manier in een gamificatie model en /of canvas zullen aangereikt worden.

Methodiek

Als methodiek werd een kwantitatieve survey genomen onder de 320 aangesloten clubs, lid van Gymfed. Zij werden bevraagd in verband met volgende onderwerpen: bestuur van de vereniging, clubsportinnovatie en tevredenheid huidige ondersteuning door Gymfed. De enquête bevatte 33 vragen. Deze 320 clubs zijn verdeeld over tien gymregio’s. Bij analyse van de database van Gymfed via SPSS  zagen we dat deze enkele dubbel getelde clubs (ongeveer 50) per regio bevatte en een aantal clubs waar geen regio’s aan toegekend waren (ongeveer 35). Dit is de reden waarom we in onderzoek verder gingen met slechts 272 clubs. De enquête naar de clubs werd verspreid van eind maart 2018 tot eind april 2018. Er is een mooie respons over de verschillende regio’s. In totaal doorliepen 124 leden de bevraging volledig (de itemrespons kan verschillen afhankelijk van de vraag). Naast de respondenten die de vragenlijst volledig doorliepen, haakten er ook af tijdens het invullen van de vragenlijst. Deze werden niet meegenomen in de analyse. De responsgraad bedraagt dus 45%.  Doel was om vanuit de resultaten van de enquête aanbevelingen te kunnen geven aan de cel ‘Clubsportondersteuning’ in functie van een goed bestuur, innovatie en service marketing en welke tools kunnen wij ontwikkelen en aanreiken?

Conclusie

Als aanbeveling kunnen we stellen dat er heel wat externe expertise nodig is binnen bestuur van sportclub. Nu al blijkt dat 57,3% van de bestuursleden ex-gymnasten zijn. Het bestuur is de ruggengraat van de vereniging. Ook vrijwilligers zijn een zeer belangrijke factor binnen de gymfederatie. De clubs die een vrijwilligersbeleid hebben, iets meer dan 58% , geeft wel aan geen vrijwilligersverantwoordelijke te hebben. Eenmaal een vrijwilliger aangeworven te hebben, moet deze naast rekrutering ook inzetten op waardering, motivatie. Met of zonder beleid, een vrijwilliger is altijd welkom in een sportclub en heeft zeker alle kansen om door te groeien tot een volwaardig bestuurslid. De ondersteuning van Gymfed wordt gewaardeerd (95%).  Sommige clubs hebben het er wat moeilijk mee dat de communicatie niet altijd consistent verloopt. Ze zien zaken over het hoofd of weten niet langer waar ze bepaalde info kunnen terugvinden, door het grote gebruik aan kanalen. Ook de drempel naar clubsportinnovatie is duidelijk nog zeer groot. Uit de beantwoordde enquêtes zijn er maar 14 clubs (11,3%) die wel een uitzonderlijk of innovatief project toepassen.

Gymfed heeft als analyse uit de enquête een Dashboard laten ontwikkelen om de clubs beter te kunnen ondersteunen op vlak van communicatie en innovatie. Doelstellingen hierbij zijn enerzijds dat Gymfed op basis van een dynamisch dashboard gegevens kan genereren om hun sportclubondersteuning verder en innovatief uit te bouwen. Anderzijds dat de clubs aangesloten bij Gymfed gebruik kunnen maken van een dynamisch dashboard, gebaseerd op gegevens uit het ledenbeheer en uit Q4GYM, om hun vereniging te kunnen besturen en beleidsbeslissingen te nemen die clubsportinnovatie stimuleren. 

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201631/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Stephan Weemaesmail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Stephan Weemaes via mail