• Jeugd

Contextgericht hulpverlenen binnen een residentiële setting: effectiviteitsonderzoek binnen de bijzondere jeugdzorg

PWO project

Het huidige jeugdhulpverleningslandschap in Vlaanderen kent recent heel wat veranderingen die resulteerden in de integrale jeugdhulp. In het decreet betreffende de integrale jeugdhulp (Vlaamse Overheid, 2013) legt men de focus op het inzetten op contextgericht hulpverlenen in de jeugdhulpverlening, wat één van de kernpijlers van dit decreet vormt naast een aantal andere accenten zoals flexibiliteit, continuïteit, hulp op maat, etc. Parallel aan deze veranderingen, zien we op wetenschappelijk niveau een grote vooruitgang in het transparant maken van effectiviteit en efficiëntie van het methodisch handelen in het welzijnswerk (Hermans, 2008). Beide evoluties gaven aanleiding tot het voorliggend onderzoeksvoorstel.

In dit onderzoek willen we focussen op de effectiviteit van de methodiek contextgericht werken in een specifieke setting, namelijk de residentiële - tegenwoordig benoemd als perspectief biedende – hulpverleningscontext binnen de bijzondere jeugdzorg. We werken hiervoor met de casestudy ‘de korf vzw’, een voorziening in de bijzondere jeugdbijstand te Kortrijk.

Via kwalitatief onderzoek willen we drie doelstellingen bereiken: ten eerste willen we zicht krijgen op de criteria die de organisatie hanteert om een jongere in een perspectiefbiedende (residentiële) module te plaatsen. Ten tweede willen we nagaan wat de betekenis is van contextgericht werken in deze perspectiefbiedende module. Ten slotte stellen we ons tot doel na te gaan wat de effectiviteit van deze contextgerichte methodiek is in deze specifieke setting. 

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201431/08/2016
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Nele Coxmail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Nele Cox via mail