• taalkid2.png

Context is the Key

PWO-project

Inzichten uit wetenschappelijk onderzoek over taalverwervingvinden moeilijk de weg naar de lespraktijkin het secundair onderwijs. Als docenten in de lerarenopleidingstellen bij stagebezoeken vaak vast dat het vreemdetalenonderwijseen traditionele aanpak blijft hanteren met een focus op grammaticale structuren. Nochtans tonen recente verworvenheden aan dat we taal best leren in zinvolle contexten, waarbij het leren van zgn. collocaties (lexical chunks) centraal staat. Een pijnpunt daarbij is ook dat handboeken Engels en Fransnog te weinig inspelen op deze vernieuwde inzichten.

In de praktijk is er een tekort aan efficiënte leermiddelen voor woordenschatverwerving en voor het inoefenen van grammaticale structuren in een zinvolle, betekenisvolle context. Dankzij ons PWO ‘Context is the Key’ hebben wijkunnen deelnemen aan verschillende congressen over vreemdetaalverwerving en CLIL, en gesproken met experten in het werkveld.

De op die manierverworven inzichten hebben geleid tot een artikel van Bruno Leys, dat nog in voorbereiding is. De voorbije jaren is men in een aantal Vlaamse scholen begonnen met CLIL. De CLIL-insteek blijkt een uitstekende voedingsbodem voor een natuurlijke, organische vorm van taalverwerving. Leerlingen pikken spontaan uitdrukkingen (= language) op bij het bestuderen van specifieke vakinhoud (= content) waardoor ze op een holistische manier leren (= integrated learning). Doordat leerlingen vanuit het CLIL-vak –al dan niet bewust –taalelementen en -structuren hebben opgenomen, zou er logischerwijs ook een impact moeten zijn op de lessen moderne vreemde talen zelf.

Via een enquête van 53 CLIL-leerkrachten en via14CLIL-klasbezoeken metdaaropvolgende nagesprekken,hebben we hetleereffect van CLIL onderzocht. Via een tweede enquête van 16 leraren Frans en Engels wilden we te weten komen welke effecten zij bij CLIL-leerlingen ervaren, en hoe zij hun vreemde taallessen hieraan aanpassen. De resultaten hiervan resulteerden in het artikel ‘Context is the Key’van Stefan Vaes (zie bijlage1). In Nederland heeft men al een langere CLIL-traditie dan in Vlaanderen. We zijn daarom ook op bezoek geweest in drie scholen(in Terneuzen en Zwolle) waar TTO (tweetalig onderwijs) gegeven wordt. Ook hebben we contact gehad met hogeschoolcollega’s van Windesheim (Zwolle) en Fontys (Tilburg).

Hun ervaring met het opleiden van studenten tot CLIL-leerkrachten heeft ons geïnspireerd bij het opstarten van een eigen CLIL-keuzetraject in 3 BASO. Ook collega Hannelore Simpelaere van Vives Torhout heeft ons daarbij nuttige adviezen gegeven. Ingrid Strubbe en Stefan Vaes begeleiden dit academiejaar zeven studenten in dit traject.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201831/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail