• studenten

Competent voor de 21e eeuw: versterken van de dialoog met het werkveld

Associatie OOF

Om studenten op te leiden tot professionele bachelors zijn onderwijs en praktijkervaringen idealiter met elkaar verweven. We stellen vast dat het inbouwen van een luik stage/ praktijk/ bachelorproef in de opleidingen nu systematisch gebeurt maar dat daarbij studenten de link tussen de theoretische kaders en de praktijk niet automatisch leggen (kloof theorie en praktijk).

Verschillende auteurs stellen vast dat leren binnen de onderwijscontext vaak algemeen, los van de specifieke context, en individueel gebeurt, terwijl leren in de praktijk gespecialiseerd, gecontextualiseerd en collaboratief van aard is. Onderzoek geeft bovendien aan dat het leereffect van de theorie vaak groter is wanneer de docent zelf vertrouwd is met het werkveld en onmiddellijk toepassingen kan maken en relevante, levensechte opdrachten kan meegeven aan studenten.

Om dit aspect van onze onderwijsaanpak systematisch aan te pakken, wil dit OOF-project drie accenten verder uitwerken in academiejaar 2016-2017:

  1. aanbieden van kansen voor docenten om zich te professionaliseren in samenwerking met het werkveld wat betreft vakdeskundigheid maar ook wat betreft competenties voor de 21 e eeuw, voor een professionele toekomst van morgen. (o.a. via ervaringsleren – wisselleren- dubbele loop leren – professionele leergemeenschappen).
  2. aanbieden van authentieke taken en opdrachten als onderwijsleeractiviteiten uitbouw van 5 opdrachten waarbij een opdracht als onderwijsleeractiviteit in samenwerking met het beroepenveld multidisciplinair en authentiek wordt aangepakt.
  3. uitbouw van een performant digitaal communicatieplatform met het werkveld uitbouwen om het lerend netwerkte versterken (behoefteanalyse)
Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201631/08/2017
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Sylke Vandercruyssemail mij
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Tine Maesmail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Sylke Vandercruysse via mail