• juf.png

Co-teaching en actieonderzoek als vormen van co-creatie binnen de lerarenopleiding

VIVES-project

Onderzoek wijst uit dat de drop-out bij beginnende leerkrachten enorm hoog is. Gevoelens van isolatie, uitputting en stress blijken oorzaken te zijn van deze uitval. Ook geven beginnende leerkrachten aan dat er een grote kloof is tussen de opleiding en de praktijk, de zogenoemde praktijkschok.

Vanuit deze bezorgdheid werd in het academiejaar 2019-2020 gestart met 2 proefprojecten die hopelijk een antwoord bieden op deze vraag naar een meer realistisch beeld van de praktijk, alsook de nood aan vaardigheden om de eerste jaren in het werkveld te ‘overleven’. Beide projecten kaderen binnen het concept ‘co-creatie’ waarbij de hogeschool in samenwerking met secundaire scholen laatstejaarsstudenten secundair onderwijs (EBA SO) een realistische kijk geeft op de praktijk en inzet op de specifieke vaardigheden: samenwerken en reflecteren. 

De 2 projecten zijn respectievelijk een stageconcept volgens de principes van co-teaching en een actieonderzoek voor het vak Mens en Samenleving. In beide projecten staat de samenwerking met het werkveld centraal. Op het einde van het project geven we dan ook graag een antwoord op de hoofdonderzoeksvraag: Hoe kan co-creatie vormgegeven worden in de lerarenopleiding zodat co-creatie kan bijdragen tot het verkleinen van de praktijkschok bij beginnende leerkrachten?

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/201931/08/2020
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij

Experten van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail