• studentmeeting.jpg

Co-creatie voor incompany-trajecten voor graduaatsopleidingen

ESF-project
esflogos.png

Met dit project willen we verder bouwen op het lopende ESF-project 8523 ‘Duaal leren in het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs: co-creatie van 4 leertrajecten op maat’. Uit de eerste resultaten van het duale project blijkt dat er een duidelijke mismatch is tussen werkenden en de didactische en praktische organisatie van de graduaatsopleidingen.

We willen hierop inspelen en het doelpubliek voor de graduaatsopleidingen verruimen, namelijk door te mikken op werkenden die alsnog een diploma wensen te behalen. We willen daarbij specifieke aandacht besteden aan kort- en laaggeschoolde werknemers (d.i. werknemers die geen of enkel een diploma secundair onderwijs hebben).

Het project wordt gedragen door een partnerschap tussen onderwijs en werkveld: Hogeschool VIVES, Comeos, Federgon, Alimento, TE Connectivity en Huis van het Leren. Het project wordt ondersteund door klankbordpartners met expertise in deelaspecten van het project: TUA West, POM West-Vlaanderen, VDAB, VOKA, Agoria en Provincie West-Vlaanderen.

Aanleiding

Met dit project willen we verder bouwen op het lopende ESF-project 8523 ‘Duaal leren in het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs: co-creatie van 4 leertrajecten op maat’. Uit de eerste resultaten van het duale project blijkt dat er een duidelijke mismatch is tussen werkenden en de didactische en praktische organisatie van de graduaatsopleidingen. We willen hierop inspelen en het doelpubliek voor de graduaatsopleidingen verruimen, namelijk door te mikken op werkenden die alsnog een diploma wensen te behalen. We willen daarbij specifieke aandacht besteden aan kort- en laaggeschoolde werknemers (d.i. werknemers die geen of enkel een diploma secundair onderwijs hebben).

Focus van het project

Uit arbeidsmarktonderzoek en literatuur blijkt dat de noden van de arbeidsmarkt (geschoolde werknemers in knelpuntberoepen), de drempels voor werkenden om zich (bij) te scholen en het aanbod van hoger onderwijs momenteel onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. VOKA (2019) en Randstad (2020) noemen o.m. digitale vormen van leren enerzijds en een flexibel opleidingsaanbod anderzijds als mogelijke oplossingen voor dit tekort. Met dit project willen nagaan hoe we in co-creatie met het werkveld graduaatsopleidingen die voorbereiden op technische en niet-technische knelpuntberoepen kunnen organiseren via blended leren in combinatie met werkplekleren, zodat werkenden maximaal kansen zouden krijgen in hogere opleidingsniveaus.

Vier proeftuinen

We werken met vier graduaatsopleidingen van Hogeschool VIVES die opleiden tot beroepssectoren die kampen met kwalitatieve arbeidskrachttekorten:

Voor elke graduaatsopleiding wordt een proeftuin uitgebouwd waarbij de opleiding in co-creatie met een bedrijf of sectorfederatie een incompany-traject voor werkenden ontwikkelt en uitrolt. We hanteren daarbij de methodiek van leergemeenschappen. Naast het co-creëren en uitrollen van de incompany-trajecten bevat het project ook werkpakketten die focussen op communicatie en werving, statuten en incentives voor werknemers en werkgevers en aandacht voor digitale vaardigheden van werkenden in incompany-trajecten. Elk werkpakket wordt uitgevoerd in partnerschap tussen hoger onderwijs en werkveldpartners met expertise in het betreffende thema. Van daaruit worden aanbevelingen geformuleerd per proeftuin en over de proeftuinen heen.

Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse overheid, departement Werk en Sociale Economie, afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentra:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/202031/08/2022
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Ele Holvoetmail mij
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Lisanne Blommemail mij

Experten van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Ele Holvoet via mail