• machine01_aangepast.png

Co-creatie binnen het Competentiecentrum Machinebouw en Mechatronica

EFRO - M&M2: Co-creatie binnen het Competentiecentrum Machinebouw en Mechatronica WVL

In dit project wensen de partners de bedrijven via co-creatie te betrekken in het M&M-centrum. Deze co-creatie wordt gerealiseerd via twee opeenvolgende cycli (inspiratie en implementatie, co-design en co-productie en co-evaluatie).

Na elke cyclus worden de bevindingen open en non-discriminatoir verspreid naar de ruime doelgroep. Meer bepaald zal met deelnemende bedrijven een 9-tal proof-of-concepts uitgebouwd en gevalideerd worden die hoofd bieden aan typische I4.0-uitdagingen.

Voor de realisatie van I4.0 zijn slimme & geïnterconnecteerde machines, slimme & flexibele productiesystemen en innovatieve ondersteunende technologieën voor de operator onlosmakelijk met elkaar verbonden. Binnen dit voorstel ligt de focus op het wegnemen van barrières bij de ontwikkeling en implementatie van deze key elements.

Dit project wil antwoord bieden op volgende industriële uitdagingen:

  • Hoe kan intelligentie geïntegreerd worden in nieuwe/bestaande machines?
  • Hoe kan binnen een productiesysteem interconnectiviteit tussen machines onderling en machines-cloud op een betrouwbare en flexibele manier gerealiseerd worden?
  • Hoe kan een Digital Twin opgebouwd worden v.e. machine of een volledig productiesysteem? Hoe kan deze praktisch aangewend worden om de machinewerking controleerbaarder, betrouwbaarder, efficiënter, voorspellingen te doen naar slijtage en onderhoud, levensduurproeven?
  • Hoe kan technologie zoals VR/AR, mobiele/collaboratieve robots, menselijk operatoren ondersteunen?
  • Hoe kunnen voor deze uitdagingen oplossingen uitgewerkt worden op maat van de specifieke eisen van elke stakeholder? Hoe kunnen uit deze implementaties best practices gedefinieerd worden voor het uitrollen van I4.0?

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/06/201931/05/2021
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Koen Denysmail mij

Experten van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Koen Denys via mail