• clill.png

CLIL in het basisonderwijs

VIVES-project

CLIL is aan een opmars bezig in het secundair onderwijs. In West-Vlaanderen alleen al biedt één school op drie CLIL-lessen aan. Niet alleen worden leerlingen sterker in het gebruik van de moderne vreemde talen; ook hun kennis van de leerstof, concentratie en participatie gaan erop vooruit. Zowel uit nationaal als uit internationaal onderzoek blijkt dat het een efficiënte manier is om leerlingen taalcompetenter te maken (Martens en Van De Craen 2017). 

Meertaligheid wint ook aan aandacht in de lagere school. Naast de taallessen Frans wordt er her en der al ingezet op taalinitiatie Frans en Engels om de vreemde taalverwerving van jonge kinderen te stimuleren. De CLIL-didactiek leunt mooi aan bij de principes van taalinitiatie: kinderen spelenderwijs laten proeven van de taal, een taal bijbrengen door er effectief iets mee te doen. 

De bedoeling van het project is dan ook om CLIL-activiteiten voor de lagere school uit te werken, gaande van korte begroetingsmomenten in het Engels tot een lesje wereldoriëntatie in het Frans. Hopelijk kan het project inspireren om nog meer beleid te voeren voor moderne vreemde talen in de basisschool. 

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/201931/08/2020
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij

Expert van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail