• boerderij

Boerderijschool West-Vlaanderen

Authentieke leeromgevingen

De boerderijschool is een longitudinaal project waarbij leerlingen uit de derde graad lager onderwijs tien weken lang een halve dag leren op de boerderij. De meerwaarde van dit project zit in de koppeling van een authentieke leeromgeving met de eindtermen basisonderwijs. De leerinhouden op de boerderij vullen het curriculum van de klas perfect aan.

De boerderij is een authentieke context waarin de STEM-vakken (Science, Technology, Engineering, Mathematics) makkelijk kunnen worden geïntegreerd. Dit is ook het opzet van dit project, het verlevendigen van schoolse inhouden, waarbij vnl. gekeken wordt naar de integratie van STEM binnen het concept van de boerderijschool. De boerderij als leeromgeving is tevens een goed voorbeeld van buitenonderwijs.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201530/06/2016
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Jan Allegaertmail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Jan Allegaert via mail