• leerlingen

Blended Learning, Effective New Design

PWO project

Het PWO-project BLEND had als overkoepelende doelstelling om aan de hand van blended leertrajecten zo veel mogelijk mensen een reanimatieprocedure aan te leren. Onder ‘blended’ leren verstaan we de combinatie tussen ‘online’ en ‘face-to-face’ onderwijs. Om deze doelstelling te bereiken werd onderzocht waaraan een blended leertraject voor reanimatie moet voldoen. De inhoud en het design van de blend speelde logischerwijs een centrale rol. De sociale relevantie van reanimatie als  levensreddende  handeling  spreekt  voor  zich.

Het werd een  multidisciplinair project met verschillende expertisedomeinen die werden samen gebracht. De keuze werd  gemaakt  om  reanimatieprocedures via  secundaire  scholen  aan  te  leren. Reanimatie behoort namelijk tot de minimumdoelen die moeten worden bereikt in het secundair onderwijs. Dit project beoogde de volledige leerweg te onderzoeken startend bij leeractiviteiten gericht op leraren uit het werkveld (of leraren in opleiding)en eindigend bij de leerresultaten die zij genereren met de hulp van het leermateriaal dat werd ontwikkeld in dit project. De focus lag dus op ‘reanimatie-instructeurs’ enerzijds  en ‘jongeren die  leren reanimeren’ anderzijds. Twee  studies  werden afgerond.

In een eerste studie werden twee verschillende (blended) workshops ontwikkeld om reanimatie-instructeurs op te leiden. Workshop 1 focust op ‘algemene vakkennis’ (vb. hoe moet je reanimeren) terwijl workshop 2 focust op ‘specifieke vakkennis’ (vb. wat zijn de meest gemaakte fouten). Vervolgens werden 8 leraren opgeleid om reanimatie te onderwijzen. Ze volgden hiervoor één van de twee blended workshops. Na  deze  workshops  onderwezen alle leraren de reanimatie procedure aan  drie klassen in hun secundaire school. Één week na deze les werden hun leerlingen onverwacht  getest  voor  hun  reanimatievaardigheid.  Resultaten  van  deze  studie tonen onder andere aan dat leraren die een workshop specifieke vakkennis volgden een hogere leerwinst blijken te halen bij hun leerlingen.

In een tweede studie lag de focus bij jongeren. Tien klassen uit het secundair onderwijs kregen een blended workshopreanimatie in hun school. Eerst kregen de leerlingen toegang tot een E-learningmodule via het leerplatform van hun school. Vervolgens kregen ze een fysieke workshop tijdens de les LO. Tijdens deze les werd ‘peer-learning’ gekozen als werkvorm. Hierbij werken leerlingen samen per twee om elkaars leren te versterken. In het verleden werd reeds aangetoond dat dit een effectieve  werkvorm  kan zijn. Tijdens  de  les  werd gebruik  gemaakt  van  één reanimatiepop en één iPad per twee leerlingen. Alle lessen werden gefilmd (met een 360°-camera) en alle iPads maakten audio-opnames van wat de leerlingen zeiden tijdens de les. Één week na deze les werden de leerlingen onverwacht getest voor hun reanimatievaardigheid. Resultaten van deze studie tonen aan dat leerlingen de vaardigheid  goed  beheersten  in  vergelijking  met  internationale  standaarden. Leerlingen die de online leermodule afwerkten scoorden hoger dan leerlingen die dat niet deden. Het overgrote deel van de interacties tussen leerlingen blijkt gelinkt aan de les en het leermateriaal maar blijft erg oppervlakkig.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201631/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail