• bim03.png
  • bim02.png
  • bim01.png

BIM Smart Buildings

PWO-project

Building Information Models (BIM) zorgen ervoor dat het volledige bouwproces beter gestroomlijnd kan worden. Het digitaal ontwerpen, beheren en opvolgen in 3D van bouwprojecten door een bouwteam ondervangt heel wat problemen vooraleer ze optreden. Hierdoor daalt niet alleen de bouwtijd, maar ook de bouwkost. Het zou dan ook logisch zijn te veronderstellen dat voor elk bouwproject gewerkt wordt met BIM.

Ondanks de vele voordelen is BIM in België toch nog niet volledig doorgebroken, zelfs niet voor nieuwbouw. Uit het PWO onderzoek is gebleken dat:

  • BIM zijn ingang vooral gevonden heeft bij de grotere bouwbedrijven en studiebureaus en voor grotere projecten
  • de grootste reden om BIM te implementeren ligt in het feit dat de opdrachtgever dit eist
  • veelal kleinere bedrijven de meerwaarde van BIM nog niet altijd inziet en de tijd niet wil/kan nemen om de overstap te zetten
  • het aanbod professionele opleidingen voldoende groot is, maar betere integratie in regulier onderwijs beter kan

Ook al liep dit onderzoek slechts één jaar, toch werd gedurende de looptijd een evolutie in de implementatie van BIM bij bedrijven vastgesteld.

In het kader van duurzaamheid kan BIM ook voor bestaande gebouwen en nieuwe gebouwen gedurende hun volledige levenscyclus een belangrijke rol spelen. Hierbij denken we onder andere aan de inventarisatie van gebruikte materialen in het gebouw in functie van sloop en recyclage, het gebruik van sensoren in functie van duurzaam gebouwbeheer en -onderhoud. Wordt BIM hier al voor gebruikt en zo ja, hoe en door wie of waarom niet?

Tijdens de looptijd van het PWO zijn twee zaken hiervoor onderzocht:

  • BIM implementatie bij bestaande gebouwen
  • BIM voor gebouwbeheer en facility management

Bij  bestaande gebouwen ligt het grootste probleem in de complexiteit van opmaak van het BIM model op basis van de inventarisatie van het gebouw en het vastleggen van het ‘level of detail’.

Zowel bij bestaande als nieuwe gebouwen is het ‘ownership’ van het BIM model een belangrijk aandachtspunt, waarvan het efficiënt gebruik van het model afhangt. De complexiteit van de materie en de korte looptijd van het project hebben ertoe geleidt dat dit deel van het onderzoek louter theoretisch is gebleven. Op het vlak van het gebouwbeheer en facility management is wel tijdens het project, samen met het WTCB en PXL een Coock project uitgeschreven en ook goedgekeurd, dat dieper ingaat op het inzetten van BIM hiervoor.

De opgedane kennis werd geïntegreerd met reeds bestaande expertise om te kunnen inspelen op het werkveld. Ook de opleiding werd bijgestuurd om de studenten klaar te stomen voor de verdere evolutie van BIM in het werkveld.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201831/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Koen Denysmail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Koen Denys via mail