• laan.jpg

Beheersystemen voor openbaar groen

PWO project

Een goed geïmplementeerd groenbeheersysteem levert voordelen voor vele gebruikers. Wanneer een dergelijk systeem goed bijgehouden wordt, kunnen gegevens (zowel administratief als grafisch) geregistreerd, gegenereerd en gepresenteerd worden. Een degelijke analyse van deze gegevens levert niet alleen informatie voor de beheerder maar ook voor de beleidsmedewerker, het management en de uitvoering. De implementatie van een beheersysteem is echter complex en vraagt om een eenduidige aanpak.

Dit project beoogt een handboek te genereren met betrekking tot het implementeren van beheersystemen voor openbaar groen. Een praktisch uitgewerkte handleiding kan de drempel m.b.t. digitale beheersystemen voor gemeentes/steden verlagen en stap voor stap begeleiding en ondersteuning bieden bij de opzet en het gebruik ervan. Vanuit de synthese en analyse van bestaande kennis en good practises in Nederlandse steden en gemeenten wordt een vertaling naar de Vlaamse situatie gemaakt. Er wordt een stappenplan opgemaakt voor het operationeel maken en up-to-date houden van een bruikbaar beheersysteem. Tenslotte wordt aan de hand van gevalsstudies de outputmogelijkheden (opmaak beheerplan en werkplan, budgetbeheersing…) aangetoond.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201331/08/2016
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Bregt Roobroeckmail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Bregt Roobroeck via mail