• vitaliteit.png

Vitaliteit op de werkvloer! Impact op de werkgever

PWO project - Bedrijfscoachen - Vitaliteit op de werkvloer een totaalconcept, de impact van de werkgever

De verandersnelheid, de onvoorspelbaarheid, de digitalisering, de duurzaamheidstransformatie, een algemeen maatschappelijke waardentransformatie,… Veel externe invloeden krijgen een groot impact wanneer het gaat over onze werksituatie. We besteden een groot en belangrijk deel van ons leven aan onze job. We hebben er dus alle baat bij dat medewerkers zich goed voelen op de werkvloer!

In onderzoek rond welzijn en welbevinden van bedrijfleiders bij zeer kleine ondernemingen, stipuleren Miet Lamberts & Inge Neyens van HIVA-KU Leuven (2018), dat een ZKO-bedrijfsleider beduidend vaker stress ervaart t.o.v. zelfstandigen (zonder personeel) of werknemers.

Voor Vives-onderzoekers Kurt Vroman en Ingrid Frenier was dit de aanleiding om de stressfactor en de impact op de vitaliteit en werkgebeuren bij de werkgever onder de loep te nemen. Heel veel maatregelen zijn gericht naar preventief beleid voor de werknemer. Maar zijn de indicatoren van de werkgever hetzelfde of situeren die op een ander niveau en wat kunnen we hieruit leren of eraan doen. Een stuurgroep van ervaren bedrijfscoaches en zelfstandige ondernemers werd betrokken in het onderzoek.

De onderzoekers Lamberts & Neyens zochten naar een samenhang tussen emotionele belasting en fysieke risico’s. Vives-onderzoekers Kurt Vroman en Ingrid Frenier stipuleren dat er ook een samenspel en interactie tussen begrippen en niveaus in een organisatie en tussen de organisatie en de buitenwereld bestaat.

Zelfstandige ondernemers die over sterke vaktechnische en management competenties beschikken zijn succesvoller in hun ondernemerschap. Zij achten zich meer in staat het huidige werk te verrichten tot het pensioen en hebben meer groeiperspectieven. (zingeving, verwezenlijking) Sterke samenhang met de mate waarin ze in de bedrijfsvoering ondersteund worden door hun professioneel netwerk. (betrokkenheid, positieve emoties)

Conclusie

Een eerste conclusiepunt om bijvoorbeeld tot positieve emoties te komen, is de aandacht, erkenning die werkgever krijgt.We stellen vast dat de persoonlijke, individuele erkenning op het werk vaak miniem is of uitblijft. Velen gaan vandaag hun nood aan erkenning proberen in te lossen via likes op sociale media.

Als tweede punt concluderen we hieruit dat elke werkgever ook op een andere manier moeten leren communiceren en coachen. We zijn nog allemaal te veel vanuit een probleemgerichte aanpak opgeleid waardoor we te weinig vertrouwen geven aan elkaar. Vragen in de trant van ‘Denk je dat dit je zal lukken?’ lokken onzekerheid uit. Motiveer een medewerker door op zijn kracht in te gaan en te vragen ‘Hoe ga je dit bereiken?’. Het gaat niet over winnen maar over hoe kan ik het verschil maken met mijn onderneming samen met mijn personeel. Deze andere mindset zou elke werkgever moeten toepassen tijdens het briefen, coachen, vergaderen.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201731/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Stephan Weemaesmail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Stephan Weemaes via mail