• bloemen

Basisstudie naar strategieën voor veredeling binnen diverse teelten

Plantenveredeling

Plantenveredeling is een techniek om nieuwe kenmerken binnen bepaalde plantensoorten te introduceren of bepaalde eigenschappen te verbeteren via gerichte kruisingen en selecties. Ondanks jarenlange veredeling van diverse gewassen, is er nog steeds een groot potentieel voor de veredeling in een brede waaier van gewassen. In dit project werd gefocust op 2 pijlers: de veredeling van populier en de veredeling van de innovatieve gewassen yacon en bataat. 

Populier heeft reeds een jarenlang veredelingsprogramma achter de rug maar het veredelingsprogramma evolueert heel traag door de lange juveniele fase van zaailingen waardoor het meerdere jaren vergt vooraleer de boom in bloei komt. Via een Bonzi en etephon behandeling werd geprobeerd deze bloei te vervroegen maar tot op heden werd nog geen vervroegde bloei waargenomen en dienen behandelingen nog gecontinueerd te worden.

Daarnaast werden via in vitro colchicine behandelingen enkele tetraploïde populierhybriden bekomen. Een chromosoomvisualisatieprotocol werd hierbij geoptimaliseerd om het exact aantal chromosomen van de deze populieren te bepalen. De tetraploïde populieren zullen de volgende jaren verder geëvalueerd worden naar parameters zoals ziekteresistentie en groeikracht. 

In de 2e pijler werd een community-based veredelingsprogramma opgezet van de innovatieve gewassen yacon en bataat (zoete aardappel). Hierbij werd een netwerk van landbouwers, liefhebbers, scholen en wetenschappelijke instellingen opgericht die helpen bij verschillende stappen van de veredeling. 

In een eerste fase werden verschillende variëteiten van bataat en yacon op diverse proefveldjes in Vlaanderen getest. De beste rassen worden uitgeselecteerd voor aanplant en werden ook opgenomen in het veredelingsprogramma.  

Via bloei-inductie experimenten konden zowel bataat als yacon tot bloei gestimuleerd worden en werden de eerste zaden geoogst. Deze zaden werden ondertussen uitgezaaid en de eerste selecties zullen binnenkort starten. 

Aangezien er ook veel onduidelijkheden zijn rond de echtheid van bepaalde variëteiten werd een genetische fingerprint techniek uitgewerkt om elke variëteit afzonderlijk te kunnen identificeren. Na diverse testen met de ISSR techniek kon besloten worden dat deze niet voldoende reproduceerbaar was. Daarom werd overgeschakeld op de SSR techniek, die ondertussen op punt staat voor bataat en betrouwbare resultaten oplevert.  Dankzij dergelijke genetische analyses werd een goed zicht gekregen op de verwantschappen tussen de op vandaag circulerende variëteiten.  Met de ervaring die werd opgedaan rond genetische fingerprints bij bataat zal nu ook een gelijkaardige techniek worden ontwikkeld voor yacon. 

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201631/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Angelo Dewitte+32 494 81 17 31
mail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Angelo Dewitte op +32 494 81 17 31 of via mail