• immigranten.png

Analyse van Belgische rechtspraak inzake mensensmokkel: de weg naar een consistente straftoemeting?

PWO project

Mensensmokkel als een onderdeel van de (trans)migratie is een fenomeen dat brandend actueel is en waarvan de aanpak als prioriteit hoog op de lijst staat bij verschillende politieke partijen. België is als transit- en bestemmingsland een belangrijke speler in de aanpak van deze criminaliteitsvorm.

In het proces van de gerechtelijke aanpak van mensensmokkel ervaren de praktijkbeoefenaars (parket, politie,…) een manifest gebrek aan wetenschappelijke onderbouw. Het doel van dit project is het tekort aan wetenschappelijke inzichten inzake de gerechtelijke aanpak van het probleem “mensensmokkel” op nationaal niveau in kaart te brengen en aan te vullen.

Door alle vonnissen en arresten inzake mensensmokkel over een bepaalde periode te analyseren, vergelijken en de vigerende regelgeving te evalueren willen we tot nieuwe inzichten komen en bijgevolg een betere afhandeling. Een analyse van rechtspraak moet toelaten ”good practices” te vinden bij de behandeling van de rechtszaken met betrekking tot mensensmokkel. Het verbeteren van de kennis van het fenomeen moet het juridisch werkveld toelaten strategieën te ontwikkelen inzake een consistentere bestraffing, aangepaste gerechtelijke structuren, en een betere aanpak van mensensmokkel.

De analyse zal evenzeer handvaten en inzichten aanbieden aan de magistraten en politiediensten uit regio’s in België die pas recent met de problematiek geconfronteerd worden (Jabbeke, De Panne, Adinkerke, …), en zal meteen ook een wetenschappelijk instrument zijn om vanuit het centraal niveau de Belgische rapportage van het fenomeen naar internationale partners mogelijk te maken. Het projectvoorstel werd nu reeds uitermate enthousiast onthaald binnen de magistratuur.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentra:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/201931/08/2021
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Stephan Weemaesmail mij

Expert van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Stephan Weemaes via mail