• altebis.jpg

Alarm- en communicatiesysteem in de thuiszorg - Altebis

Flanders Care project

Met de bedoeling tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar vernieuwende zorgtechnologie die inspeelt op de noden van thuiswonende ouderen, startte OCMW Kortrijk (WZC Biezenheem, SF Rietveld en LOC De Vlaskapelle) in samenwerking met het zorgtechnologisch bedrijf Televic en de Hogeschool VIVES een proefproject op. De expertisecentra ‘Sociale Innovatie’ en ‘Zorginnovatie’ van VIVES nemen hierbij het onderzoeksluik samen voor hun rekening.

Dit project zal het ‘Axio Assist systeem’ (een alarm- en communicatiesysteem), in combinatie met een unieke dienstverlening voor de extramurale zorg demonstreren.

In de praktijk hebben de thuiszorg en de residentiële zorg twee geheel verschillende manieren van communiceren /communicatiesystemen. Thuiswonende ouderen alarmeren via het PAS (Personen Alarm Systeem) waarbij (informele) zorgverleners verwittigd worden, terwijl bewoners in de residentiële zorg alarmeren via het oproepsysteem waarbij de zorgverleners van het WZC worden opgeroepen. Daar waar bij een klassiek PAS de mantelzorger de eerst gealarmeerde is die ten allen tijde kan opgeroepen worden, kan er met dit alarmerings- en communicatieysteem op vertrouwd worden dat professionals paraat zijn om een eventueel incident adequaat op te lossen, waardoor de mantelzorger een stuk minder belast worden.

Met behulp van Axio Assist haalt de oudere de lokale buurt- of gebiedswerking in huis. Het systeem kan gehanteerd worden om het dagelijks contact tussen lokale hulpverleners en de oudere op te zetten. Zo kan ingespeeld worden op eventuele gevoelens en eenzaamheid en onveiligheid. Bovendien kunnen de oudere en de hun mantelzorger het kanaal gebruiken om professioneel zorgadvies in te winnen bij de gebiedswerker.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentra:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/02/201431/01/2016
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Katrien Sonneville+32 56 27 05 49
mail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Katrien Sonneville op +32 56 27 05 49 of via mail