Partner worden

Als grootste hogeschool van West-Vlaanderen en een van de grootste van heel Vlaanderen verzorgt VIVES hoger onderwijs én praktijkgericht onderzoek. Met ons onderzoek willen we zorgen dat ons onderwijs vakinhoudelijk van hoge kwaliteit blijft en aansluit bij actuele vraagstukken in de beroepspraktijk. We willen via ons onderzoek ook bijdragen aan innovaties in de beroepspraktijk en regionaal, provinciaal, gewestelijk en nationaal impact hebben op de kennisinfrastructuur en de economische en maatschappelijke ontwikkeling.

We betrekken zo vaak als mogelijk is onze studenten bij onderzoek. Dat vinden we belangrijk want onze afgestudeerden gaan werken in een beroepspraktijk die voortdurend en in hoog tempo verandert. Het is belangrijk dat zij onderzoek kunnen (laten) uitvoeren en resultaten toepassen, zodat voortdurende innovatie ontstaat. We doen dit vanuit zes expertisecentra:

Samen met instellingen en bedrijven formuleren we onze onderzoeksvragen en we betrekken hen actief bij het onderzoek. We streven naar intensieve kennisuitwisseling en co-creatie via allerlei samenwerkingsvormen. Actuele vraagstukken en thema’s uit het werkveld bepalen zo (mede) de onderzoeksagenda van VIVES. Via onderzoek verbinden we zo het onderwijs met de werkvloer.

Herken jij je in deze benadering? Kunnen we jouw organisatie of onderneming bijstaan met praktijkgericht onderzoek? Neem dan vandaag nog contact met ons op voor een kennismakend gesprek. We zitten graag rond de tafel en bespreken alle mogelijkheden. 

Terminologie van projecten en dienstverlening