Bij VIVES laten we patiënten actief deelnemen in ons onderwijs. Hier verwijzen we naar onder de noemer patiënt & participatie. Door het perspectief van patiënten actief in ons onderwijs te integreren, geven zij als ervaringsdeskundigen mee kleur aan de theorie die onze studenten krijgen aangeboden. We streven er ook naar om onze eigen ervaringen met participatie in zorg en welzijn te delen met de gezond- en welzijnszorgsector.

De sleutelelementen van participatie in zorg en welzijn:

Participatie in zorg en welzijn is een actieve samenwerking tussen zorgvragers, mantelzorgers, studenten, docenten en zorgverleners wat betreft de planning, uitvoering en evaluatie van zorg en onderwijs. Elke persoon die in aanraking komt met zorgverlening in welke vorm dan ook (zorgontvanger, zorgverlener, mantelzorger, …) wordt beschouwd als ervaringsdeskundige over zijn eigen zorgervaringen.

Deze samenwerking heeft als doel:

 • een betere verstandhouding tussen zorgontvanger en zorgverlener creëren;
 • een hogere betrokkenheid van zorgontvangers en zorgverleners, met uiteindelijk een positieve attitudewissel bij de toekomstige generatie;
 • verminderen van misverstanden/misvattingen, foute zorg;
 • bijdragen tot een betere zorg en bijgevolg tot een betere levenskwaliteit.

De ervaringsdeskundigen geven hun ervaringen weer op verschillende gebieden:

 • de ervaring met/ de beleving van de verkregen zorg (goede versus slechte zorg),
 • de zorgtoegankelijkheid,
 • belang van een goede opname en een goed geregeld ontslag,
 • de kwaliteit van de dienstverlening.

Elk vanuit zijn eigen expertise bijdrage tot een betere zorg.

Voordelen van patiëntenparticipatie

Voor studenten

 • Ontwikkelen van een beter inzicht in de directe impact van ‘ziek zijn’ en ‘herstel’
 • Zorgontvanger leren zien als expert van eigen conditie
 • Aandacht hebben voor de ervaringen en het verleden van de zorgontvanger/ mantelzorger
 • Aandacht hebben voor non- verbale signalen

Voor ervaringsdeskundigen

 • Verhogen van het zelfbeeld: bijdragen aan ‘zorg op maat’
 • Perceptie van zorgverleners en studenten bijstellen wat betreft ‘ziek zijn’ en ‘herstel’
 • Bijdragen tot een positieve attitude ontwikkeling bij zorgverleners en studenten: de focus leggen op de mogelijkheden van de patiënt
 • Nieuwe netwerken ontwikkelen

Voor docenten

 • Richten op persoonsgerichte/ mensgerichte zorg
 • Inzicht ontwikkelen in eigen sterktes en werkpunten
 • Inzetten op die vaardigheden (luisteren, empathie, …) die de zorg naar een hoger niveau brengt

Voor de zorginstelling

 • Richten op persoonsgerichte/ mensgerichte zorg
 • Inzicht ontwikkelen in eigen sterktes en werkpunten